Công văn 2898/GSQL-GQ1

Công văn 2898/GSQL-GQ1 năm 2018 vướng mắc trong quá trình thực hiện Thông tư 39/2018/TT-BTC do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2898/GSQL-GQ1 2018 vướng mắc Thông tư 39/2018/TT-BTC mang hàng về bảo quản


TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2898/GSQL-GQ1
V/v vướng mắc trong quá trình thực hiện Thông tư 39/2018/TT-BTC

Hà Nội, ngày 14 tháng 9 năm 2018

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Lào Cai.

Trả lời công văn số 1259/HQLC-NV ngày 10/8/2018 của Cục Hải quan tỉnh Lào Cai báo cáo vướng mắc trong quá trình thực hiện Thông tư 39/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư 38/2015/TT-BTC (sau đây gọi tắt là Thông tư 38), Cục GSQL về Hải quan có ý kiến như sau:

Đối với vướng mắc trong việc cập nhật kết quả kiểm tra hoặc cập nhật danh sách doanh nghiệp vi phạm không được mang hàng về bảo quản vào Hệ thống, Tổng cục Hải quan đã có công văn hướng dẫn số 5245/TCHQ-GSQL ngày 07/9/2018, đề nghị Cục Hải quan tỉnh Lào Cai căn cứ mục II.1 công văn số 5245/TCHQ-GSQL để thực hiện.

Cục GSQL về Hải quan có ý kiến để Cục Hải quan tỉnh Lào Cai biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Mai Xuân Thành (để báo cáo);
- Lưu: VT, GQ1 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Ngô Minh Hải

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2898/GSQL-GQ1

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2898/GSQL-GQ1
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/09/2018
Ngày hiệu lực14/09/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 2898/GSQL-GQ1

Lược đồ Công văn 2898/GSQL-GQ1 2018 vướng mắc Thông tư 39/2018/TT-BTC mang hàng về bảo quản


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2898/GSQL-GQ1 2018 vướng mắc Thông tư 39/2018/TT-BTC mang hàng về bảo quản
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2898/GSQL-GQ1
        Cơ quan ban hànhCục Giám sát quản lý về hải quan
        Người kýNgô Minh Hải
        Ngày ban hành14/09/2018
        Ngày hiệu lực14/09/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 2898/GSQL-GQ1 2018 vướng mắc Thông tư 39/2018/TT-BTC mang hàng về bảo quản

           Lịch sử hiệu lực Công văn 2898/GSQL-GQ1 2018 vướng mắc Thông tư 39/2018/TT-BTC mang hàng về bảo quản

           • 14/09/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 14/09/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực