Công văn 29/TTG-KTN

Công văn 29/TTG-KTN về đầu tư nâng cấp quốc lộ 55 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 29/TTG-KTN đầu tư nâng cấp quốc lộ 55 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 29/TTg-KTN
V/v đầu tư nâng cấp quốc lộ 55 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2011

 

Kính gửi:

 - Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Thuận;
 - Bộ Giao thông vận tải;
 - Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
 - Bộ Tài chính.

 

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (công văn số 8667/BGTVT-KHĐT ngày 08 tháng 12 năm 2010) và Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận (công văn số 6061/UBND-ĐTQH ngày 15 tháng 12 năm 2010), ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 9199/BKH-KCHT&ĐT ngày 24 tháng 12 năm 2010) về việc đầu tư nâng cấp quốc lộ 55 tỉnh Bình Thuận, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý việc đầu tư nâng cấp quốc lộ 55 đoạn từ quốc lộ 1A đến tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (km 52 + 640 - km 97 + 692) như đề nghị của Bộ Giao thông vận tải và Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận tại các công văn nêu trên.

2. Bộ Giao thông vận tải làm việc cụ thể với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính để hoàn thiện các thủ tục theo quy định hiện hành và bố trí vốn trong kế hoạch hàng năm để thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Phó TTg Nguyễn Sinh Hùng;
- Phó TTg Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN,
 các PCN: Văn Trọng Lý, Phạm Văn Phượng,
 Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, TH, ĐP, TKBT;
- Lưu: VT, KTN (5). Hong (21b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng

 

Thuộc tính Công văn 29/TTG-KTN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu29/TTG-KTN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/01/2011
Ngày hiệu lực10/01/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 29/TTG-KTN

Lược đồ Công văn 29/TTG-KTN đầu tư nâng cấp quốc lộ 55 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 29/TTG-KTN đầu tư nâng cấp quốc lộ 55 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu29/TTG-KTN
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýNguyễn Sinh Hùng
        Ngày ban hành10/01/2011
        Ngày hiệu lực10/01/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Giao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 29/TTG-KTN đầu tư nâng cấp quốc lộ 55 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

              Lịch sử hiệu lực Công văn 29/TTG-KTN đầu tư nâng cấp quốc lộ 55 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

              • 10/01/2011

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 10/01/2011

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực