Công văn 29/VPCP-CN

Công văn 29/VPCP-CN năm 2021 về giải pháp hoàn thiện các cơ chế đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, đấu giá tài nguyên do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 29/VPCP-CN 2021 cơ chế đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư đấu giá tài nguyên


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 29/VPCP-CN
V/v Nghiên cứu thông tin báo Tiền phong nêu

Hà Nội, ngày 04 tháng 01 năm 2021

 

Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Báo điện tử Tiền Phong ngày 22 tháng 12 năm 2020 có đưa thông tin: Tư nhân được cung cấp tất cả những hàng hóa, dịch vụ không thuộc danh mục cấm kinh doanh và 20 ngành, lĩnh vực không cho tư nhân tham gia. Nhưng theo VCCI, trên thực tế, rất nhiều ngành, nhiều lĩnh vực tư nhân không được kinh doanh do chưa xây dựng cơ sở pháp lý đầy đủ, do các cơ chế như đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, đấu giá tài nguyên chưa được hoàn thiện.

Về thông tin nêu trên, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các bộ, ngành liên quan, rà soát, đánh giá và có giải pháp phù hợp.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Kế hoạch và Đầu tư biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Trịnh Đình Dũng (để b/c);
- Báo điện tử Tiền Phong;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Cao Lục, Trợ lý TTg; TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, TKBT;
- Lưu: VT, CN (2). Tm

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 29/VPCP-CN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu29/VPCP-CN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/01/2021
Ngày hiệu lực04/01/2021
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 tháng trước
(17/01/2021)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 29/VPCP-CN

Lược đồ Công văn 29/VPCP-CN 2021 cơ chế đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư đấu giá tài nguyên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 29/VPCP-CN 2021 cơ chế đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư đấu giá tài nguyên
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu29/VPCP-CN
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Cao Lục
        Ngày ban hành04/01/2021
        Ngày hiệu lực04/01/2021
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 tháng trước
        (17/01/2021)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 29/VPCP-CN 2021 cơ chế đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư đấu giá tài nguyên

              Lịch sử hiệu lực Công văn 29/VPCP-CN 2021 cơ chế đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư đấu giá tài nguyên

              • 04/01/2021

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 04/01/2021

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực