Công văn 290/SXD-KTKHXD&HT

Công văn 290/SXD-KTKHXD&HT năm 2016 hướng dẫn thực hiện điều chỉnh dự toán xây dựng công trình do Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 290/SXD-KTKHXD&HT điều chỉnh dự toán xây dựng công trình Quảng Ngãi 2016


UBND TỈNH QUẢNG NGÃI
SỞ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 290/SXD-KTKHXD&HT
V/v hướng dẫn thực hiện điều chỉnh dự toán xây dựng công trình

Quảng Ngãi, ngày 01 tháng 03 năm 2016

 

Kính gửi: Ban Quản lý các dự án đầu tư và xây dựng thành phố Quảng Ngãi

Sở Xây dựng nhận được văn bản số 35/BQL ngày 29/02/2016 của quý Ban về việc hướng dẫn thực hiện dự toán xây dựng công trình theo hướng dẫn số 265/HD-SXD ngày 25/02/2016 của Sở Xây dựng.

Sau khi nghiên cứu, Sở Xây dựng có ý kiến như sau:

- Việc điều chỉnh dự toán xây dựng công trình được thực hiện theo quy định tại Khoản 4 Điều 135 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13.

- Các công trình, hạng mục công trình đã lập dự toán và phê duyệt trước ngày 01/02/2016 nhưng chưa tổ chức lựa chọn nhà thầu, chủ đầu tư phải tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt dự toán gói thầu thi công xây dựng theo quy định tại Điều 12, Điều 13 Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

- Các công trình, hạng mục công trình đang tổ chức lựa chọn nhà thầu nhưng chưa ký kết kết hợp đồng thi công xây dựng thì thực hiện theo các Khoản 7 và Khoản 8 Điều 117 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

Đề nghị quý Ban căn cứ ý kiến nêu trên để triển khai thực hiện phù hợp với quy định hiện hành./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND TP
Quảng Ngãi (để biết);
- GĐ SXD;
- Trang thông tin điện tử SXD;
- Lưu: VT, KTKHXD&HT (Kh).

KT. GIÁM ĐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Phùng Minh Tuấn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 290/SXD-KTKHXD&HT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu290/SXD-KTKHXD&HT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/03/2016
Ngày hiệu lực01/03/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 290/SXD-KTKHXD&HT điều chỉnh dự toán xây dựng công trình Quảng Ngãi 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 290/SXD-KTKHXD&HT điều chỉnh dự toán xây dựng công trình Quảng Ngãi 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu290/SXD-KTKHXD&HT
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Ngãi
        Người kýPhùng Minh Tuấn
        Ngày ban hành01/03/2016
        Ngày hiệu lực01/03/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 290/SXD-KTKHXD&HT điều chỉnh dự toán xây dựng công trình Quảng Ngãi 2016

           Lịch sử hiệu lực Công văn 290/SXD-KTKHXD&HT điều chỉnh dự toán xây dựng công trình Quảng Ngãi 2016

           • 01/03/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/03/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực