Công văn 290/TCT-TS

Công văn số 290/TCT-TS của Tổng cục Thuế về việc Chính sách miễn thu tiền sử dụng đất

Nội dung toàn văn Công văn 290/TCT-TS Chính sách miễn thu tiền sử dụng đất


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 290/TCT-TS
V/v: Chính sách miễn thu tiền sử dụng đất  

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2007 

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Tây Ninh

Trả lời Công văn số 1483/CT-TTHT ngày 4/12/2006 của Cục thuế tỉnh Tây Ninh v/v miễn tiền sử dụng đất đối với trường hợp di dời tái định cư, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại Khoản 3, Điều 12 Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất quy định miễn tiền sử dụng đất: "…; đất để xây dựng nhà ở cho người phải di dời do thiên tai".

- Tại tiết b, điểm 2, mục II, phần C Thông tư số 198/2004/NĐ-CP">117/2004/TT-BTC ngày 07/12/2004 của Bộ Tài chính về thu tiền sử dụng đất hướng dẫn miễn tiền sử dụng đất: "Đất giao để xây dựng nhà ở theo dự án phục vụ cho người di dời do thiên tai; người được giao đất ở mới theo dự án di dời được miễn nộp tiền sử dụng đất, khi đất ở tại nơi phải di dời (nơi đi) không được bồi thường, được hỗ trợ di chuyển (nếu có)".

Theo đó, trường hợp các hộ gia đình, cá nhân phải di dời nếu do bị ngập lụt tại 04 ấp đảo khu vực lòng hồ Dầu Tiếng tại huyện Dương Minh Châu nếu không được bồi thường đất, hỗ trợ đất (theo quy định của pháp luật về bồi thường đất, hỗ trợ đất) tại nơi di dời và được giao đất để xây dựng nhà ở tại Dự án di dời tái định cư 04 ấp đảo khu vực lòng hồ Dầu Tiếng tại huyện Tân Châu, Tây Ninh thì các hộ dân đó được miễn nộp tiền sử dụng đất. Trường hợp các hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất mà đã nhận tiền bồi thường đất, hỗ trợ đất khi nhà nước thu hồi đất thì khi được giao đất tại Dự án tái định cư phải nộp tiền sử dụng đất.

Đề nghị Cục thuế tỉnh Tây Ninh căn cứ vào hồ sơ có liên quan về di dời dân tại 04 ấp đảo khu vực lòng hồ Dầu Tiếng và Dự án di dời tái định cư 04 ấp đảo khu vực lòng hồ Dầu Tiếng tại huyện Tân Châu, Tây Ninh để xem xét, giải quyết từng trường hợp cụ thể theo quy định nêu trên./.

 


 Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, TS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 290/TCT-TS

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 290/TCT-TS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 15/01/2007
Ngày hiệu lực 15/01/2007
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 290/TCT-TS Chính sách miễn thu tiền sử dụng đất


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 290/TCT-TS Chính sách miễn thu tiền sử dụng đất
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 290/TCT-TS
Cơ quan ban hành Tổng cục Thuế
Người ký Phạm Duy Khương
Ngày ban hành 15/01/2007
Ngày hiệu lực 15/01/2007
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 18 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 290/TCT-TS Chính sách miễn thu tiền sử dụng đất

Lịch sử hiệu lực Công văn 290/TCT-TS Chính sách miễn thu tiền sử dụng đất

  • 15/01/2007

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 15/01/2007

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực