Công văn 290/TTg-ĐMDN

Công văn số 290/TTg-ĐMDN về việc kế hoạch đổi mới doanh nghiệp của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam năm 2008 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 290/TTg-ĐMDN kế hoạch đổi mới doanh nghiệp của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam 2008


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 290/TTg-ĐMDN
V/v Kế hoạch đổi mới doanh nghiệp của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam năm 2008

Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2008

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Tài chính, Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tại công văn số 4327/BC-DKVN ngày 25 tháng 12 năm 2007 về báo cáo công tác năm 2007 và kế hoạch đổi mới doanh nghiệp năm 2008, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý việc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam thực hiện cổ phần hóa các Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên: Cung ứng và Xuất khẩu lao động Dầu khí, Điện lực Dầu khí Cà Mau và Công ty Máy và Phụ tùng trong năm 2008; tiếp tục thực hiện cổ phần hóa các đơn vị đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch cổ phần hóa trong năm 2007 nhưng đến nay chưa hoàn thành.

2. Tập đoàn Dầu khí Việt Nam báo cáo Thủ tướng Chính phủ:

a) Tình hình, hiệu quả của việc Tập đoàn và các đơn vị thành viên đầu tư, tham gia góp vốn thành lập doanh nghiệp kinh doanh trong các lĩnh vực: đầu tư tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bất động sản (trong tháng 3 năm 2008). Giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ: Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nghiên cứu, đánh giá về hiệu quả của việc đầu tư, góp vốn nêu trên, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 4 năm 2008);

b) Việc tự quyết định tổ chức lại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thương mại Dầu khí thành Tổng công ty Thương mại Dầu khí (trong tháng 3 năm 2008);

c) Kế hoạch bán bớt phần vốn của Tập đoàn hiện đang nắm giữ tại các công ty cổ phần hoạt động trong các ngành nghề Nhà nước không cần nắm giữ cổ phần chi phối;

d) Loại hình doanh nghiệp, ngành nghề kinh doanh, tổ chức quản lý đối với Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn và Công ty Đầu tư Phát triển Dầu khí Quốc tế; mức vốn Tập đoàn Dầu khí Việt Nam nắm giữ tại các Công ty này trước khi Tập đoàn Dầu khí Việt Nam quyết định đầu tư vốn thành lập.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
-Thủ tướng, các PTT: Nguyễn Sinh Hùng, Hoàng Trung Hải;
- Ban Chỉ đạo ĐM&PTDN;
- VPCP: BTCN, các PCN; các Vụ: DK, CN, KTTH, TH, Website CP;
- Lưu: VT, ĐMDN (3b). 25

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 290/TTg-ĐMDN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu290/TTg-ĐMDN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/02/2008
Ngày hiệu lực26/02/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 290/TTg-ĐMDN

Lược đồ Công văn 290/TTg-ĐMDN kế hoạch đổi mới doanh nghiệp của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam 2008


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 290/TTg-ĐMDN kế hoạch đổi mới doanh nghiệp của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam 2008
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu290/TTg-ĐMDN
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýNguyễn Sinh Hùng
        Ngày ban hành26/02/2008
        Ngày hiệu lực26/02/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 290/TTg-ĐMDN kế hoạch đổi mới doanh nghiệp của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam 2008

              Lịch sử hiệu lực Công văn 290/TTg-ĐMDN kế hoạch đổi mới doanh nghiệp của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam 2008

              • 26/02/2008

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 26/02/2008

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực