Công văn 2901/BVHTTDL-VP

Công văn 2901/BVHTTDL-VP năm 2014 hướng dẫn thủ tục nhập khẩu không nhằm mục đích kinh doanh đối với văn hóa phẩm có hợp đồng mua bán hàng hóa do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2901/BVHTTDL-VP 2014 thủ tục nhập khẩu không nhằm mục đích kinh doanh văn hóa phẩm


BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2901/BVHTTDL-VP
V/v hướng dẫn thủ tục nhập khẩu không nhằm mục đích kinh doanh đối với văn hóa phẩm có hợp đồng mua bán hàng hóa

Hà Nội, ngày 26 tháng 08 năm 2014

 

Kính gửi:

- Tổng cục Hải quan - Bộ Tài chính;
- Các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Hiện nay một số cá nhân, tổ chức gặp vướng mắc trong khi làm thủ tục nhập khẩu văn hóa phẩm nhập khẩu không nhằm mục đích kinh doanh nhưng có hợp đồng mua bán hàng hóa. Để giải quyết vướng mắc trên, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn như sau:

1. Cá nhân tổ chức nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh nhưng có hợp đồng mua bán hàng hóa thực hiện theo quy định tại Nghị định số 32/2012/NĐ-CP ngày 24/4/2012 của Chính phủ quy định về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh và văn bản hướng dẫn thi hành.

2. Giấy phép nhập khẩu văn hóa phẩm của cơ quan có thẩm quyền nhằm mục đích kiểm soát nội dung văn hóa phẩm nhập khẩu, không liên quan đến việc tính thuế nhập khẩu của cơ quan Hải quan.

Đề nghị Tổng cục Hải quan, các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo thực hiện việc giải quyết thủ tục nhập khẩu văn hóa phẩm theo hướng dẫn trên./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Chánh Văn phòng;
- Lưu: VT, VHP, LN (70).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Quốc Quỳ

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2901/BVHTTDL-VP

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2901/BVHTTDL-VP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/08/2014
Ngày hiệu lực26/08/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2901/BVHTTDL-VP 2014 thủ tục nhập khẩu không nhằm mục đích kinh doanh văn hóa phẩm


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2901/BVHTTDL-VP 2014 thủ tục nhập khẩu không nhằm mục đích kinh doanh văn hóa phẩm
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2901/BVHTTDL-VP
        Cơ quan ban hànhThể thao và Du lịch, Bộ Văn hoá
        Người ký***, Nguyễn Quốc Quỳ
        Ngày ban hành26/08/2014
        Ngày hiệu lực26/08/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 2901/BVHTTDL-VP 2014 thủ tục nhập khẩu không nhằm mục đích kinh doanh văn hóa phẩm

             Lịch sử hiệu lực Công văn 2901/BVHTTDL-VP 2014 thủ tục nhập khẩu không nhằm mục đích kinh doanh văn hóa phẩm

             • 26/08/2014

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 26/08/2014

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực