Công văn 2901/GDĐT-KHTC

Công văn 2901/GDĐT-KHTC năm 2019 hướng dẫn khung mức thu đối với các khoản thu thỏa thuận cho các đơn vị trực thuộc Sở năm học 2019-2020 do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2901/GDĐT-KHTC 2019 mức thu đối với các khoản thu thỏa thuận Sở Giáo dục Hồ Chí Minh


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2901/GDĐT-KHTC
Về hướng dn khung mức thu đối với các khoản thu thỏa thuận cho các đơn vị trực thuộc Sở năm học 2019 - 2020

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 8 năm 2019

 

Kính gửi:

- Hiệu trưởng các trường Trung học phổ thông;
- Giám đốc các Trung tâm Giáo dục thường xuyên;
- Thủ trưởng các đ
ơn vị trực thuộc.

Căn cứ Nghị quyết 04/2017/NQ-HĐND ngày 06 tháng 07 năm 2017 của Hội đng nhân dân thành phố về chính sách thu hút giáo viên mầm non trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Công văn số 3235/UBND-VX ngày 06 tháng 8 năm 2019 của Ủy ban nhân dân thành phố về cơ chế thu và sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2018-2019 đến năm học 2020-2021 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Công văn số 2796/GDĐT-KHTC ngày 14 tháng 8 năm 2019 về hướng dẫn thu, sử dụng học phí và thu khác trong năm học 2019-2020 của các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh;

Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn khung mức thu các khoản thu thỏa thuận, các khoản thu để thực hiện Trường tiên tiến năm học 2019-2020 cho các trường Trung học phổ thông, Trung tâm Giáo dục thường xuyên và các đơn vị trực thuộc Sở như sau:

1. Thu theo thỏa thuận:

Ngay từ đầu năm học các đơn vị phải thỏa thuận thống nhất chủ trương với phụ huynh học sinh để có cơ sở lựa chọn và quyết định các hình thức tổ chức các hoạt động giáo dục.

a. Khung thu quy định cụ thể như sau:

Đơn vị tính: đồng

Stt

Nội dung thu

Mầm non

Tiểu học

THCS

THPT

1

Tiền tổ chức dạy học 2 buổi/ ngày (tháng)

 

Không quá 150.000

Không quá 200.000

Không quá 300.000

2

Tổ chức phục vụ và quản lý bán trú (tháng)

Không quá 400.000

Không quá 250.000

3

Tiền vệ sinh bán trú (tháng)

Không quá 50.000

4

Thiết bị, vật dụng phục vụ bán trú (năm)

Không quá 450.000

Không quá 200.000

5

Tiền chi trả hp đồng nhân viên nuôi dưỡng theo Nghị quyết 04/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố (tháng)

Không quá 40.000

Không thu

6.

Tiền tổ chức phục vụ ăn sáng

Theo thỏa thuận với phụ huynh học sinh

b. Đối với nội dung thu các khoản thu khác còn lại: tiếp tục thực hiện theo quy định tại điểm 1.2.2 của Hướng dẫn Liên Sở Giáo dục và Đào tạo - Tài chính số 3204/HDLS/GDĐT-TC ngày 21 tháng 9 năm 2016 về hướng dẫn về thu, sử dụng học phí và thu khác từ năm học 2016-2017 của ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh.

c. Các đơn vị chủ động xây dựng dự toán thu đảm bảo nguyên tắc thu đủ bù chi cụ thể như sau: thu đúng mục đích thu, thực hiện công khai kế hoạch thu - chi của từng khoản thu đến phụ huynh học sinh trước khi thực hiện thu; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ Thuế đối với Nhà nước theo quy định, phần còn lại bù đắp các chi phí.

2. Các khoản thu của các Trường tiên tiến và các đơn vị tự chủ:

Đối với Trường THPT Lê Quý Đôn, THPT Nguyễn Hiền, THPT Nguyễn Du được thực hiện cơ chế tài chính theo Quyết định số 3968/QĐ-UBND ngày 13 tháng 8 năm 2015 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt Đ án xây dựng Trường Trung học phổ thông Lê Quý Đôn, Trường Trung học ph thông Nguyễn Hiền, Trường Trung học phổ thông Nguyễn Du thực hiện Trường tiên tiến, theo xu thế hội nhập khu vực và quốc tế mức thu cụ thể (Không bao gồm các khoản thu hộ chi hộ và thu thỏa thuận khác không thuộc các hoạt động đã nêu như Chương trình Anh Văn tích hp, Tổ chức phục vụ các lp bán trú theo nhu cầu của người học...) cụ thể như sau:

• Trường Trung học phổ thông Lê Quý Đôn: 1.500.000 đồng/học sinh/tháng.

• Trường Trung học phổ thông Nguyễn Hiền: 1.400.000 đồng/học sinh/tháng.

• Trường Trung học phổ thông Nguyễn Du: 1.500.000 đồng/học sinh/tháng.

Riêng đối với trường Mầm non Nam Sài Gòn và Trung học phổ thông Nam Sài Gòn: được tiếp tục thực hiện theo mức thu hiện hành (là mức thu thực hiện từ năm 2002 do Công ty TNHH liên doanh Phú Mỹ Hưng thành lập) cho đến khi được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt Đề án tự chủ theo Nghị định 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập cho 02 đơn vị này. Cụ th:

• Nhà trẻ: 400.000 đồng/học sinh/ tháng.

• Mu giáo: 400.000 đồng/học sinh/ tháng.

• Tiểu học: 400.000 đồng/học sinh/ tháng.

• Trung học cơ sở: 600.000 đồng/học sinh/ tháng.

• Trung học phổ thông: 600.000 đồng/học sinh/ tháng.

3. Tổ chức thực hiện:

Trên cơ sở khung thu và các nội dung thu đã quy định, các đơn vị căn cứ vào tình hình điều kiện cơ sở vật chất, nhu cầu của phụ huynh học sinh để xây dựng dự toán thu - chi cho từng nội dung thu thỏa thuận, làm căn cứ tính toán mức thu cụ th phù hp với tình hình thực tế năm học 2019-2020.

Tất cả các khoản thu phải được thống nhất với phụ huynh trước khi thực hiện, khi thu phải cung cấp hóa đơn cho từng học sinh, thực hiện đầy đủ các chế độ quản lý tài chính theo quy định đồng thời giãn thời gian thực hiện các khoản thu, không t chức thu gộp nhiu khoản trong cùng một thời đim.

Đề nghị các đơn vị đẩy mạnh công tác thanh toán không dùng tiền mặt, tổ chức thu và quản lý các khoản thu thông qua “Phần mềm quản lý trực tuyến các nguồn thu” đã được triển khai.

Dự toán thu - chi đối với các khoản thu thỏa thuận (theo mẫu đính kèm) các đơn vị gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo (Phòng Kế hoạch - Tài chính) trước ngày 26/9/2019.

Đề nghị các đơn vị thực hiện nghiêm túc nội dung tại hướng dẫn này để hoạt động của nhà trường được ổn định từ đầu năm học. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, khó khăn, đề nghị các đơn vị báo cáo về Phòng Kế hoạch Tài chính - Sở Giáo dục và Đào tạo để được hướng dẫn cụ thể./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Giám đốc “để báo cáo”;
- Lưu: VP, KHTC.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Lê Hoài Nam

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2901/GDĐT-KHTC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2901/GDĐT-KHTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/08/2019
Ngày hiệu lực20/08/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 2901/GDĐT-KHTC

Lược đồ Công văn 2901/GDĐT-KHTC 2019 mức thu đối với các khoản thu thỏa thuận Sở Giáo dục Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2901/GDĐT-KHTC 2019 mức thu đối với các khoản thu thỏa thuận Sở Giáo dục Hồ Chí Minh
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2901/GDĐT-KHTC
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýLê Hoài Nam
        Ngày ban hành20/08/2019
        Ngày hiệu lực20/08/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Công văn 2901/GDĐT-KHTC 2019 mức thu đối với các khoản thu thỏa thuận Sở Giáo dục Hồ Chí Minh

         Lịch sử hiệu lực Công văn 2901/GDĐT-KHTC 2019 mức thu đối với các khoản thu thỏa thuận Sở Giáo dục Hồ Chí Minh

         • 20/08/2019

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 20/08/2019

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực