Công văn 2902/BNV-TL

Công văn số 2902/BNV-TL về việc chế độ chính sách đối với sĩ quan, hạ sĩ quan nghỉ hưu, chuyển ngành, thôi phục vụ trong Công an nhân dân do Bộ Nội vụ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2902/BNV-TL chế độ chính sách đối với sĩ quan, hạ sĩ quan nghỉ hưu, chuyển ngành, thôi phục vụ Công an nhân dân


BỘ NỘI VỤ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2902/BNV-TL
V/v: chế độ chính sách đối với sĩ quan, hạ sĩ quan nghỉ hưu, chuyển ngành, thôi phục vụ trong Công an nhân dân

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2007

 

Kính gửi: Bộ Công an  

Trả lời công văn số 1658/BCA (X13) ngày 24/8/2007 của Bộ Công an về việc tham gia ý kiến dự thảo Thông tư liên tịch hướng dẫn về chế độ, chính sách đối với sĩ quan, hạ sĩ quan Công an nhân dân nghỉ hưu, chuyển ngành, thôi phục vụ trong Công an nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan Công an nhân dân chuyển sang công nhân, viên chức Công an nhân dân, Bộ Nội vụ có ý kiến như sau:

1. Về tên Thông tư: Đề nghị thay từ “về” bằng cụm từ “thực hiện” cho phù hợp với Khoản 2 Điều 22 Nghị định số 43/2007/NĐ-CP ngày 26/3/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Công an nhân dân.

2. Đề nghị bỏ các nội dung của dự thảo Thông tư, gồm:

- Khoản 5 Mục I, vì nội dung này không phải là đối tượng áp dụng của Thông tư.

- Cụm từ “thời gian là trưởng, phó công an xã” tại tiết a Điểm 1.3 Khoản 1 Mục II, vì không quy định tại Nghị định số 43/2007/NĐ-CP nêu trên.

- Cụm từ “chiến đấu, phục vụ chiến đấu ở chiến trường” tại Điểm 1.1 Khoản 1 Mục V, vì nội dung này được hướng dẫn tại Điểm 1.2 Khoản 1 này.

3. Đề nghị sửa lại toàn bộ tiết b Điểm 1.1 Khoản 1 Mục III của dự thảo Thông tư như sau: “Nếu tham dự thi tuyển công chức thì được ưu tiên cộng thêm 10 Điểm vào tổng kết quả thi tuyển” cho phù hợp với các quy định hiện hành về ưu tiên Điểm trong thi tuyển công chức (kể cả công chức dự bị).

4. Các nội dung quy định về Điều kiện nghỉ hưu (Điểm 1.5 Khoản 1 Mục II) và tính nối thời gian tham gia bảo hiểm xã hội (đoạn 2 Khoản 5 Mục IV) đề nghị trao đổi thống nhất với Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội; quy định về tiền tàu xe (Khoản 3 Mục IV) đề nghị trao đổi thống nhất với Bộ Tài chính.

5. Đề nghị xem xét lại hiệu lực “được thực hiện kể từ ngày 30/4/2007” tại Khoản 5 Mục VIII của dự thảo Thông tư cho phù hợp với quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

6. Các vấn đề nêu trên và các vấn đề khác, Bộ Nội vụ sửa trực tiếp vào dự thảo Thông tư (kèm theo).

Trên đây là ý kiến của Bộ Nội vụ, đề nghị Bộ Công an nghiên cứu, tổng hợp, trao đổi thống nhất với các Bộ, ngành liên quan và hoàn chỉnh Thông tư để liên Bộ ký ban hành.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Tài chính;
- Bộ LĐ-TB và XH;
- Lưu VT, Vụ TL.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Hữu Thắng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2902/BNV-TL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2902/BNV-TL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/10/2007
Ngày hiệu lực10/10/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2902/BNV-TL chế độ chính sách đối với sĩ quan, hạ sĩ quan nghỉ hưu, chuyển ngành, thôi phục vụ Công an nhân dân


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2902/BNV-TL chế độ chính sách đối với sĩ quan, hạ sĩ quan nghỉ hưu, chuyển ngành, thôi phục vụ Công an nhân dân
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2902/BNV-TL
        Cơ quan ban hànhBộ Nội vụ
        Người kýTrần Hữu Thắng
        Ngày ban hành10/10/2007
        Ngày hiệu lực10/10/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 2902/BNV-TL chế độ chính sách đối với sĩ quan, hạ sĩ quan nghỉ hưu, chuyển ngành, thôi phục vụ Công an nhân dân

             Lịch sử hiệu lực Công văn 2902/BNV-TL chế độ chính sách đối với sĩ quan, hạ sĩ quan nghỉ hưu, chuyển ngành, thôi phục vụ Công an nhân dân

             • 10/10/2007

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 10/10/2007

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực