Công văn 2902/BTTTT-KHCN

Công văn 2902/BTTTT-KHCN năm 2019 hướng dẫn áp dụng, thực hiện Thông tư 05/2019/TT-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2902/BTTTT-KHCN 2019 quy định hàng hóa có khả năng gây mất an toàn


BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2902/BTTTT-KHCN
V/v hướng dẫn áp dụng, thực hiện Thông tư số 05/2019/TT-BTTTT

Hà Nội, ngày 28 tháng 08 năm 2019

 

Kính gửi:

……………………………………………………………………
……………………………………………………………………

Căn cứ Thông tư số 30/2011/TT-BTTTT ngày 31/10/2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông; và Thông tư số 15/2018/TT-BTTTT ngày 15/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 30/2011/TT-BTTTT ngày 31/10/2011;

Căn cứ Thông tư số 05/2019/TT-BTTTT ngày 09/7/2019 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông; và xét điều kiện về đo kiểm/thử nghiệm hiện nay;

Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn việc sử dụng kết quả đo kiểm/thử nghiệm phục vụ chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy theo quy định tại Thông tư số 30/2011/TT-BTTTT và Thông tư số 15/2018/TT-BTTTT như sau:

- Đối với các yêu cầu đo kiểm, thử nghiệm trong điều kiện khắc nghiệt, các tổ chức, cá nhân được sử dụng công bố phù hợp trong tài liệu kỹ thuật của sản phẩm, hàng hóa hoặc kết quả đo kiểm, thử nghiệm của phòng thử nghiệm trong nước và nước ngoài đã được công nhận phù hợp với tiêu chuẩn ISO/IEC 17025.

- Các tổ chức, cá nhân được sử dụng kết quả đo kiểm của sát-si (chassis/flatform) theo QCVN 63:2012/BTTTT (trừ yêu cầu liên quan đến QCVN 118:2018/BTTTT) để thực hiện công bố hợp quy cho các máy thu hình DVB-T2 có sử dụng sát-si đó.

- Đối với việc thực hiện công bố hợp quy theo QCVN 101:2016/BTTTT, các tổ chức, cá nhân được sử dụng kết quả đo kiểm/thử nghiệm theo tiêu chuẩn IEC 62133:2012 hoặc tiêu chuẩn IEC 62133 phiên bản mới hơn; đối với việc thực hiện công bố hợp quy theo QCVN 118:2018/BTTTT, được sử dụng kết quả đo kiểm/thử nghiệm theo tiêu chuẩn CISPR 32:2015 RLV hoặc tiêu chuẩn CISPR 32 phiên bản mới hơn.

- Đối với các sản phẩm pin lithium thuộc diện bắt buộc phải công bố hợp quy, các tổ chức, cá nhân chỉ được sử dụng kết quả đo kiểm/thử nghiệm thực hiện bởi các phòng thử nghiệm được chỉ định, thừa nhận hoặc phòng thử nghiệm đã đăng ký với Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Đối với các quy chuẩn kỹ thuật QCVN 28:2011/BTTTT, QCVN 38:2011/BTTTT, QCVN 50:2011/BTTTT, QCVN 51:2011/BTTTT, QCVN 52:2011/BTTTT, QCVN 57:2018/BTTTT, QCVN 58:2011/BTTTT, QCVN 59:2011/BTTTT, QCVN 60:2011/BTTTT, QCVN 61:2011/BTTTT, QCVN 62:2011/BTTTT, QCVN 67:2013/BTTTT, QCVN 68:2013/BTTTT, QCVN 107:2016/BTTTT và QCVN 108:2016/BTTTT, các tổ chức, cá nhân được sử dụng kết quả đo kiểm/thử nghiệm của các phòng thử nghiệm trong và ngoài nước được công nhận phù hợp với tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 hoặc kết quả do nhà sản xuất tự thực hiện để chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy.

- Đối với trường hợp tổ chức, cá nhân nhập khẩu sản phẩm, hàng hóa số lượng ít và không thể cung cấp đủ số lượng mẫu pin để đo kiểm/thử nghiệm theo QCVN 101:2016/BTTTT, các tổ chức, cá nhân liên hệ cơ quan kiểm tra chất lượng (Cục Viễn thông) và cung cấp tài liệu minh chứng (đặc thù hàng hóa; mục tiêu nhập khẩu, sử dụng; tần suất nhập khẩu) để xem xét việc chấp nhận kết quả đo kiểm/thử nghiệm của tổ chức thử nghiệm ở nước ngoài được công nhận phù hợp tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 cấp cho hàng hóa có cùng ký hiệu và hãng sản xuất để hoàn thành thủ tục đăng ký kiểm tra chất lượng; và tổ chức, cá nhân nhập khẩu phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về vấn đề an toàn pin do mình nhập khẩu.

Trân trọng./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Phan Tâm (để b/c);
- Cục VT (để ph/h);
- Trung tâm thông tin (để th/báo);
- Các Tổ chức CNHQ (để th/h);
- Lưu: VT, KHCN.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Lê Xuân Công

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2902/BTTTT-KHCN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2902/BTTTT-KHCN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/08/2019
Ngày hiệu lực28/08/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 2902/BTTTT-KHCN

Lược đồ Công văn 2902/BTTTT-KHCN 2019 quy định hàng hóa có khả năng gây mất an toàn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2902/BTTTT-KHCN 2019 quy định hàng hóa có khả năng gây mất an toàn
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2902/BTTTT-KHCN
        Cơ quan ban hànhBộ Thông tin và Truyền thông
        Người kýLê Xuân Công
        Ngày ban hành28/08/2019
        Ngày hiệu lực28/08/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 2902/BTTTT-KHCN 2019 quy định hàng hóa có khả năng gây mất an toàn

            Lịch sử hiệu lực Công văn 2902/BTTTT-KHCN 2019 quy định hàng hóa có khả năng gây mất an toàn

            • 28/08/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 28/08/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực