Công văn 2902/VPCP-QHQT

Công văn số 2902/VPCP-QHQT về việc hợp tác theo khuôn khổ Capuchia, Lào, Mi-an-ma, Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2902/VPCP-QHQT hợp tác theo khuôn khổ Capuchia, Lào, Mi-an-ma, Việt Nam


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 2902/VPCP-QHQT
V/v hợp tác theo khuôn khổ CLMV

Hà Nội, ngày 28 tháng 5 năm 2007

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Ngoại giao, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Bưu chính, Viễn thông, Giao thông vận tải, Công an, Quốc Phòng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giáo dục và Đào tạo, Công nghiệp, Thương mại, Y tế, Tài nguyên và Môi trường, Thủy sản, Văn hóa-Thông tin, Lao động, Thương binh và Xã hội;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Tổng cục Du lịch;
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Bộ Ngoại giao tại văn bản số 1562/BNG-THKT ngày 14 tháng 5 năm 2007 về việc thống nhất đầu mối và phân công phối hợp trong hợp tác CLMV, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 3215/BKH-KTĐN ngày 11 tháng 5 năm 2007 về chuẩn bị nội dung trao đổi tại Hội nghị Cấp cao CLMV 4 tổ chức ở Việt Nam; tiếp theo các công văn số 887/VPCP-QHQT ngày 13 tháng 2 năm 2007 và 1485/VPCP-QHQT ngày 21 tháng 3 năm 2007 của Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì chuẩn bị các hội nghị quan chức cấp cao (SOM) và hội nghị cấp Bộ trưởng CLMV (Capuchia, Lào, Mi-an-ma, Việt Nam).

2. Giao Bộ Ngoại giao chủ trì, điều phối việc chuẩn bị các hội nghị cấp cao CLMV, trong đó Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp đảm nhiệm các nội dung hợp tác cụ thể trong CLMV.

3. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan và các nước đối tác CLM thống nhất danh mục các dự án hợp tác cụ thể tại Hội nghị SOM CLMV sắp tới để trình lên Hội nghị Cấp cao CLMV lần thứ tư tổ chức tại Việt Nam trong năm 2007.

4. Giao Bộ Tài chính nghiên cứu và sớm trình Thủ tướng Chính phủ về chủ trương của ta đối với Quỹ hợp tác phát triển giữa các nước CLMV đã nêu tại Hội nghị Cấp cao CLMV lần thứ ba tổ chức tại Xê-bu (Phi-líp-pin).

5. Đồng ý về nguyên tắc, ta nêu sáng kiến thành lập Quỹ học bổng CLMV, nhằm trao đổi các suất học bổng giữa các nước CLMV, tại Hội nghị Cấp cao CLMV lần thứ tư sắp tới tổ chức tại Việt Nam. Giao Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan xây dựng đề án trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định trước khi tổ chức Hội nghị SOM CLMV tại nước ta vào thời gian tới.

6. Đối với Hội nghị Cấp cao CLMV lần thứ tư tại Việt Nam năm 2007, Bộ Ngoại giao chủ trì Hội nghị SOM, Hội nghị Bộ trưởng CLMV tổ chức cùng dịp với Hội nghị Cấp cao CLMV lần thứ tư; Bộ Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị các nội dung hợp tác cụ thể theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 1485/VPCP-QHQT ngày 21 tháng 3 năm 2007 của Văn phòng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các PTTg CP;
- VPCP: BTCN, các PCN Nguyễn Xuân Phúc, Nguyễn Quốc Huy, Văn Trọng Lý, Trần Quốc Toản; Vụ TH, Website Chính phủ;
- Lưu: VT, QHQT (3).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Đoàn Mạnh Giao

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2902/VPCP-QHQT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2902/VPCP-QHQT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/05/2007
Ngày hiệu lực28/05/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 2902/VPCP-QHQT

Lược đồ Công văn 2902/VPCP-QHQT hợp tác theo khuôn khổ Capuchia, Lào, Mi-an-ma, Việt Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2902/VPCP-QHQT hợp tác theo khuôn khổ Capuchia, Lào, Mi-an-ma, Việt Nam
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2902/VPCP-QHQT
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýĐoàn Mạnh Giao
        Ngày ban hành28/05/2007
        Ngày hiệu lực28/05/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 2902/VPCP-QHQT hợp tác theo khuôn khổ Capuchia, Lào, Mi-an-ma, Việt Nam

              Lịch sử hiệu lực Công văn 2902/VPCP-QHQT hợp tác theo khuôn khổ Capuchia, Lào, Mi-an-ma, Việt Nam

              • 28/05/2007

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 28/05/2007

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực