Công văn 2903/TCT-TS

Công văn số 2903/TCT-TS của Tổng cục Thuế về việc giá tính thuế chuyển quyền sử dụng đất và lệ phí trước bạ

Nội dung toàn văn Công văn 2903/TCT-TS giá tính thuế chuyển quyền sử dụng đất và lệ phí trước bạ


BỘ TÀI CHÍNH
 TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2903/TCT-TS
V/v: Giá đất tính lệ phí trước bạ và thuế chuyển quyền sử dụng đất

Hà Nội, ngày 14 tháng 08 năm 2006 

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Hưng Yên

Trả lời Công văn số 894 CT/TB-TK ngày 27/7/2006 của Cục thuế tỉnh Hưng Yên về giá tính thuế chuyển quyền sử dụng đất và lệ phí trước bạ, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Công văn 6267 TC/TCT ngày 09/06/2004 của Bộ Tài chính về giá tính thuế chuyển quyền sử dụng đất (CQSDĐ) và lệ phí trước bạ (LPTB), chỉ áp dụng đối với các trường hợp người sử dụng đất kê khai nộp thuế CQSDĐ và LPTB vào thời gian thi hành Nghị định số 87/CP ngày 17/8/1994 của Chính phủ quy định khung giá các loại đất (vì tại thời Điểm này, giá đất do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quy định theo khung giá các loại đất của Chính phủ không sát với giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất thực tế trên thị trường).

2. Đến nay, thi hành Luật Đất đai năm 2003 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 188/2004/NĐ-CP">114/2004/TT-BTC ngày 26/11/2004 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 188/2004/NĐ-CP và Thông tư số 95/2005/TT-BTC ngày 26/10/2005 hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về LPTB. Hiện tại Bộ Tài chính cũng đang nghiên cứu, soạn thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 19/2000/NĐ-CP thay thế Thông tư số 104/2000/TT-BTC về thuế CQSDĐ.

Trong khi chưa có hướng dẫn mới, giá tính thuế CQSDĐ và LPTB được thực hiện theo Thông tư số 104/2000/TT-BTC ngày 23/10/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 19/2000/NĐ-CP ngày 8/6/2000 của Chính phủ về thuế CQSDĐ và Thông tư số 95/2005/TT-BTC ngày 26/10/2005 hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về LPTB. Cụ thể đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân được giao đất theo hình thức đấu giá, người trúng đấu giá đã nộp tiền sử dụng đất và lệ phí trước bạ theo giá trúng đấu giá và đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sau đó chuyển nhượng quyền sử dụng mảnh đất đó cho người khác thì áp dụng giá tính thuế CQSDĐ và LPTB như sau:

- Giá đất tính thuế CQSDĐ là giá do Ủy ban nhân dân tỉnh quy định theo khung giá các loại đất của Chính phủ ban hành kèm theo Nghị định số 188/2004/NĐ-CP nêu trên.

- Giá đất tính LPTB là giá thực tế chuyển nhượng ghi trên hóa đơn hoặc hợp đồng (hoặc giấy tờ thỏa thuận) chuyển nhượng giữa 2 bên (bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng), nhưng không được thấp hơn giá đất do Ủy ban nhân dân tỉnh quy định áp dụng tại thời Điểm trước bạ.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế tỉnh Hưng Yên biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế các tỉnh, thành phố;
- Lưu: VT, TS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2903/TCT-TS

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 2903/TCT-TS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 14/08/2006
Ngày hiệu lực 14/08/2006
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí, Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2903/TCT-TS giá tính thuế chuyển quyền sử dụng đất và lệ phí trước bạ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 2903/TCT-TS giá tính thuế chuyển quyền sử dụng đất và lệ phí trước bạ
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 2903/TCT-TS
Cơ quan ban hành Tổng cục Thuế
Người ký Phạm Duy Khương
Ngày ban hành 14/08/2006
Ngày hiệu lực 14/08/2006
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí, Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 16 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 2903/TCT-TS giá tính thuế chuyển quyền sử dụng đất và lệ phí trước bạ

Lịch sử hiệu lực Công văn 2903/TCT-TS giá tính thuế chuyển quyền sử dụng đất và lệ phí trước bạ

  • 14/08/2006

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 14/08/2006

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực