Công văn 2904/GSQL-GQ1

Công văn 2904/GSQL-GQ1 năm 2018 về kiểm tra chất lượng phân bón do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2904/GSQL-GQ1 2018 kiểm tra chất lượng phân bón


TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2904/GSQL-GQ1
V/v kiểm tra chất lượng phân bón

Hà Nội, ngày 14 tháng 9 năm 2018

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Đắk Lắk.

Trả lời công văn số 933/HQĐL-NV ngày 05/9/2018 của Cục Hải quan tỉnh Đắk Lắk báo cáo vướng mắc kiểm tra chất lượng phân bón, Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Khoản 1 Điều 1 Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ (sửa đổi điều 3 Nghị định 132/2008/NĐ-CP) quy định:

“3. Căn cứ quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này, Bộ quản lý ngành, lĩnh vực xác định sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 và mã số HS phù hợp với Danh Mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam kèm theo thuyết minh lý do lựa chọn sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 để xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng và biện pháp quản lý đối với sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc phạm vi ngành, lĩnh vực được phân công quản lý theo quy định tại Khoản 2 Điều 32 Nghị định này.

4. Bộ quản lý ngành, lĩnh vực phối hợp, thống nhất với Bộ Khoa học và Công nghệ trong việc xác định sản phẩm, hàng hóa nhóm 2, xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng và biện pháp quản lý đối với sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 quy định trong các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia”.

Căn cứ quy định dẫn trên, các Bộ, ngành có trách nhiệm ban hành Danh mục hàng hóa nhóm 2 và quy định biện pháp quản lý. Tuy nhiên, hiện nay, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chưa ban hành Danh mục hàng hóa nhóm 2 và biện pháp quản lý theo quy định tại Nghị định số 74/2018/NĐ-CP. Do vậy, trong khi chờ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Danh mục hàng hóa nhóm 2 và biện pháp quản lý theo quy định tại Nghị định số 74/2018/NĐ-CP , việc kiểm tra chất lượng đối với mặt hàng phân bón thực hiện theo quy định tại Nghị định số 108/2017/NĐ-CP ngày 20/9/2018 của Chính phủ và Thông tư số 28/2017/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Tổng cục Hải quan đã tham mưu trình Lãnh đạo Bộ báo cáo Thủ tướng Chính phủ dự thảo Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch hành động thúc đẩy Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN, cải cách công tác kiểm tra chuyên ngành đối hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và tạo thuận lợi thương mại giai đoạn 2018 - 2020. Theo đó, tại dự thảo Quyết định giao Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, đôn đốc các Bộ, ngành về việc ban hành Danh mục hàng hóa nhóm 2 và biện pháp quản lý theo quy định tại Nghị định số 74/2018/NĐ-CP. Ngoài ra, Bộ Khoa học và Công nghệ đang chủ trì đánh giá Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa để làm cơ sở xây dựng dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung. Cục Giám sát quản lý về Hải quan xin ghi nhận ý kiến của Cục Hải quan tỉnh Đắk Lắk để tổng hợp, có kiến nghị trong quá trình tham gia ý kiến đối với dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến để Cục Hải quan tỉnh Đắk Lắk biết./

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Mai Xuân Thành (để b/cáo);
- Lưu: VT, GQ1 (03b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Ngô Minh Hải

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2904/GSQL-GQ1

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2904/GSQL-GQ1
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/09/2018
Ngày hiệu lực14/09/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 2904/GSQL-GQ1

Lược đồ Công văn 2904/GSQL-GQ1 2018 kiểm tra chất lượng phân bón


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2904/GSQL-GQ1 2018 kiểm tra chất lượng phân bón
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2904/GSQL-GQ1
        Cơ quan ban hànhCục Giám sát quản lý về hải quan
        Người kýNgô Minh Hải
        Ngày ban hành14/09/2018
        Ngày hiệu lực14/09/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Công văn 2904/GSQL-GQ1 2018 kiểm tra chất lượng phân bón

         Lịch sử hiệu lực Công văn 2904/GSQL-GQ1 2018 kiểm tra chất lượng phân bón

         • 14/09/2018

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 14/09/2018

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực