Công văn 2904/TCHQ-GSQL

Công văn 2904/TCHQ-GSQL năm 2020 về kê khai sai mã loại hình trên tờ khai xuất nhập khẩu của doanh nghiệp chế xuất do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2904/TCHQ-GSQL 2020 kê khai sai mã loại hình trên tờ khai xuất nhập khẩu doanh nghiệp


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2904/TCHQ-GSQL
V/v khai sai mã loại hình

Hà Nội, ngày 05 tháng 5 năm 2020

 

Kính gửi: Cục Hải quan Hà Nam Ninh.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 759/HQHNN-NV ngày 27/03/2020 của Cục Hải quan Hà Nam Ninh báo cáo vướng mắc đối với trường hợp kê khai sai mã loại hình trên tờ khai xuất nhập khẩu của doanh nghiệp chế xuất. Liên quan đến vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ theo quy định tại khoản 6 Điều 16 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 ngày 06/4/2016 và Điều 10 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ, nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để gia công sản phẩm xuất khẩu, sản phẩm gia công xuất khẩu được miễn thuế nhập khẩu;

Căn cứ theo quy định tại khoản 4 Điều 2 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 ngày 06/4/2016, hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài vào khu phi thuế quan và chỉ sử dụng trong khu phi thuế quan thuộc đối tượng không chịu thuế;

Căn cứ theo quy định tại khoản 9 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 sửa đổi, bổ sung Điều 20 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính, chỉ tiêu mã loại hình không được khai bổ sung.

Căn cứ các quy định nêu trên thì đối với các tờ khai nhập khẩu và tờ khai xuất khẩu Công ty trình bày đã khai sai mã loại hình thì không được khai bổ sung mã loại hình.

Trên cơ sở báo cáo tại công văn số 759/HQHNN-NV ngày 27/03/2020 của Cục Hải quan Hà Nam Ninh, Tổng cục Hải quan đề nghị Cục Hải quan Hà Nam Ninh thực hiện kiểm tra sau thông quan đối với Công ty TNHH Kajitech Hà Nội về hoạt động mua, bán hàng hóa, tình hình sử dụng nguyên liệu, vật tư nhập khẩu và hàng hóa xuất khẩu liên quan đến các tờ khai xuất khẩu, nhập khẩu được nêu trong công văn 759/HQHNN-NV. Theo đó, kết quả kiểm tra chỉ rõ quá trình quản lý, theo dõi và thực trạng nhập - xuất - tồn của hàng hóa nhập khẩu, hàng hóa xuất khẩu và của nguyên liệu, vật tư nhập khẩu được sử dụng để sản xuất hàng hóa xuất khẩu thuộc các tờ khai nhập khẩu, tờ khai xuất khẩu kê khai sai mã loại hình có đúng quy định không? nguyên liệu, vật tư nhập khẩu; sản phẩm xuất khẩu có đúng mã HS, tên gọi như khai báo trên tờ khai xuất nhập khẩu hay không? Trường hợp kết quả kiểm tra xác định hàng hóa thuộc các tờ khai kê khai sai mã loại hình nêu tại công văn số 759/HQHNN-NV được kê khai đúng và được theo dõi, quản lý, sử dụng theo đúng mục đích sản xuất hàng hóa xuất khẩu phù hợp với mã loại hình doanh nghiệp kiến nghị và xác định doanh nghiệp không gian lận, không lợi dụng việc khai sai mã loại hình để trốn thuế; gian lận xuất xứ hoặc vi phạm chính sách quản lý đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thì chấp nhận các tờ khai đã khai sai mã loại hình để làm các thủ tục tiếp theo về báo cáo quyết toán và thực hiện quản lý hàng hóa theo đúng quy định.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan Hà Nam Ninh biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC GSQL VỀ HQ
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Vũ Lê Quân

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2904/TCHQ-GSQL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2904/TCHQ-GSQL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/05/2020
Ngày hiệu lực05/05/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 2904/TCHQ-GSQL

Lược đồ Công văn 2904/TCHQ-GSQL 2020 kê khai sai mã loại hình trên tờ khai xuất nhập khẩu doanh nghiệp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2904/TCHQ-GSQL 2020 kê khai sai mã loại hình trên tờ khai xuất nhập khẩu doanh nghiệp
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2904/TCHQ-GSQL
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýVũ Lê Quân
        Ngày ban hành05/05/2020
        Ngày hiệu lực05/05/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 2904/TCHQ-GSQL 2020 kê khai sai mã loại hình trên tờ khai xuất nhập khẩu doanh nghiệp

              Lịch sử hiệu lực Công văn 2904/TCHQ-GSQL 2020 kê khai sai mã loại hình trên tờ khai xuất nhập khẩu doanh nghiệp

              • 05/05/2020

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 05/05/2020

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực