Công văn 2906/BNV-TL

Công văn 2906/BNV-TL năm 2012 về chính sách đối với cán bộ, công, viên chức và lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn do Bộ Nội vụ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2906/BNV-TL 2012 chính sách cán bộ công viên chức lực lượng vũ trang kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn


BỘ NỘI VỤ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2906/BNV-TL
V/v chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Hà Nội, ngày 15 tháng 08 năm 2012

 

Kính gửi: Sở Tài chính tỉnh Quảng Nam

Trả lời công văn số 1040/STC-NS ngày 29/6/2012 của Sở Tài chính tỉnh Quảng Nam về việc áp dụng chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ, Bộ Nội vụ có ý kiến như sau:

1. Về điểm 1 công văn số 1040/STC-NS:

Người lao động được ký hợp đồng lao động theo quy định tại Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ thì được hưởng chế độ theo quy định tại Nghị định số 116/2010/NĐ-CP.

2. Về điểm 2 công văn số 1040/STC-NS:

a) Người công tác tại các Hội có tính chất đặc thù trong chỉ tiêu biên chế được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí và cán bộ cấp xã là người đang hưởng chế độ hưu trí hoặc trợ cấp mất sức lao động thuộc đối tượng áp dụng Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ.

b) Trường hợp những người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các Hội thuộc đối tượng áp dụng chế độ thù lao quy định tại Quyết định số 30/2011/QĐ-TTg ngày 01/6/2011 của Thủ tướng Chính phủ.

3. Về điểm 3 và điểm 4 công văn số 1040/STC-NS:

a) Cán bộ, công chức, viên chức được tăng cường về công tác tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn kể từ ngày 01/3/2011 (ngày Nghị định số 116/2010/NĐ-CP có hiệu lực thi hành) thuộc đối tượng áp dụng chính sách quy định tại Nghị định số 116/2010/NĐ-CP nhưng phải đảm bảo nguyên tắc áp dụng tại Điều 3 Nghị định số 116/2010/NĐ-CP.

b) Cán bộ, công chức thuộc danh sách trả lương của cơ quan, đơn vị nào thì cơ quan, đơn vị đó chi trả chế độ quy định tại Nghị định số 116/2010/NĐ-CP.

4. Về điểm 5 công văn số 1040/STC-NS:

Trường hợp đã được hưởng chế độ trợ cấp lần đầu theo Nghị định số 61/2006/NĐ-CP của Chính phủ thì không được hưởng trợ cấp lần đầu quy định tại Nghị định số 116/2010/NĐ-CP.

Trên đây là ý kiến của Bộ Nội vụ, đề nghị Sở Tài chính tỉnh Quảng Nam thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Nguyễn Duy Thăng (để b/c);
- Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, Vụ TL.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TIỀN LƯƠNG
Đoàn Cường

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2906/BNV-TL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2906/BNV-TL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/08/2012
Ngày hiệu lực15/08/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2906/BNV-TL 2012 chính sách cán bộ công viên chức lực lượng vũ trang kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2906/BNV-TL 2012 chính sách cán bộ công viên chức lực lượng vũ trang kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2906/BNV-TL
        Cơ quan ban hànhBộ Nội vụ
        Người kýĐoàn Cường
        Ngày ban hành15/08/2012
        Ngày hiệu lực15/08/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 2906/BNV-TL 2012 chính sách cán bộ công viên chức lực lượng vũ trang kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn

           Lịch sử hiệu lực Công văn 2906/BNV-TL 2012 chính sách cán bộ công viên chức lực lượng vũ trang kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn

           • 15/08/2012

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 15/08/2012

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực