Công văn 2906/BTP-HTQTCT

Công văn 2906/BTP-HTQTCT năm 2019 yêu cầu thay đổi chữ đệm trong tên khai sinh do Bộ Tư pháp ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2906/BTP-HTQTCT 2019 yêu cầu thay đổi chữ đệm trong tên khai sinh


BỘ TƯ PHÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2906/BTP-HTQTCT
V/v trả lời kiến nghị của Chi nhánh Công ty Luật TNHH Dimac tại Hà Nội

Hà Nội, ngày 02 tháng 8 năm 2019

 

Kính gửi: Chi nhánh Công ty Luật TNHH Dimac tại Hà Nội

Bộ Tư pháp nhận được Công văn số 6428/VPCP-ĐMDN ngày 19/7/2019 của Văn phòng Chính phủ phản ánh kiến nghị của Chi nhánh Công ty Luật TNHH Dimac tại Hà Nội về việc yêu cầu thay đổi chữ đệm trong tên của cháu Sheal Nguyễn Hà Khuê. Về vấn đề này, Bộ Tư pháp có ý kiến như sau:

Theo quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 26 Bộ luật dân sự năm 2015 thì công dân Việt Nam có tên gi (bao gồm cả chữ đệm nếu có) phải bằng tiếng Việt hoặc tiếng dân tộc khác của Việt Nam, không được sử dng tiếng nước ngoi.

Theo quy định tại khoản 2 Điều 2 Thông tư số 15/2015/TT-BTP ngày 16/11/2015 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hộ tịch thì khi thực hiện việc đăng ký hộ tịch theo ủy quyền, việc ủy quyền phải được lập thnh văn bản, văn bản ủy quyền phải được công chứng, chứng thực theo quy đnh của pháp luật.

Như vậy, theo các tài liệu gửi kèm theo Công văn số 6428/VPCP-ĐMDN thì Chi nhánh Công ty Luật TNHH Dimac tại Hà Nội đã không tuân thủ đúng quy định pháp luật về việc ủy quyền theo quy định pháp luật khi đến làm việc tại Phòng Tư pháp thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Việc Phòng Tư pháp thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An từ chối tiếp Chi nhánh Công ty Luật TNHH Dimac tại Hà Nội và hướng dẫn thay đổi chữ đệm của cháu Khuê là phù hợp quy định pháp luật dân sự và pháp luật hộ tịch hiện hành.

Bộ Tư pháp trả lời để Chi nhánh Công ty biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Nguyễn Khánh Ngọc (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ (để theo dõi);
- Văn phòng Bộ (để biết);
- Lưu: VT, HTQTCT (A).

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG
CỤC HỘ TỊCH, QUỐC TỊCH CHỨNG THỰC
Nguyễn
Công Khanh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2906/BTP-HTQTCT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2906/BTP-HTQTCT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/08/2019
Ngày hiệu lực02/08/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcQuyền dân sự
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 2906/BTP-HTQTCT

Lược đồ Công văn 2906/BTP-HTQTCT 2019 yêu cầu thay đổi chữ đệm trong tên khai sinh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2906/BTP-HTQTCT 2019 yêu cầu thay đổi chữ đệm trong tên khai sinh
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2906/BTP-HTQTCT
        Cơ quan ban hànhBộ Tư pháp
        Người kýNguyễn Công Khanh
        Ngày ban hành02/08/2019
        Ngày hiệu lực02/08/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcQuyền dân sự
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 2906/BTP-HTQTCT 2019 yêu cầu thay đổi chữ đệm trong tên khai sinh

             Lịch sử hiệu lực Công văn 2906/BTP-HTQTCT 2019 yêu cầu thay đổi chữ đệm trong tên khai sinh

             • 02/08/2019

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 02/08/2019

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực