Công văn 291/QLCL-KN

Công văn 291/QLCL-KN cung cấp thông tin về thiết bị chính tại phòng kiểm nghiệm do Cục Quản lý Chất lượng nông lâm sản và thủy sản ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 291/QLCL-KN cung cấp thông tin về thiết bị chính tại phòng kiểm nghiệm


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 291/QLCL-KN
V/v cung cấp thông tin về thiết bị chính tại phòng kiểm nghiệm

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2014

 

Kính gửi: Các Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng 1-6

Ngày 25/02/2014, Cục nhận được đề nghị của Ông NAKANIWA Hiroshi - cố vấn trưởng Dự án SCIESAF về việc cung cấp thông tin đối với một số thiết bị chính đang sử dụng tại phòng kiểm nghiệm của các Trung tâm vùng và nhu cầu đào tạo phương pháp phân tích Dioxin trên GC-HRMS (văn bản gửi kèm).

Để chuẩn bị cho các hoạt động của Dự án trong thời gian tới Cục Quản lý Chất lượng nông lâm sản và thủy sản yêu cầu các đơn vị như sau:

1. Thống kê các trang thiết bị chính đang sử dụng tại các phòng kiểm nghiệm (theo mẫu tại Phụ lục 1).

2. Trung tâm vùng 6 đề xuất nhu cầu đào tạo về phương pháp phân tích Dioxin trên GC-HRMS (nội dung đào tạo, thời gian, số người tham gia,..).

3. Báo cáo của các đơn vị cần gửi về Cục trước ngày 05/3/2014 để tổng hợp gửi Dự án.

Yêu cầu đơn vị lưu ý thực hiện tốt.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PCT Lê Bá Anh (để biết);
- Retaq (để p/h);
- Lưu VT, KN.

CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Như Tiệp

 

THÔNG TIN VỀ CÁC THIẾT BỊ CHÍNH ĐANG SỬ DỤNG TẠI PHÒNG KIỂM NGHIỆM
(Kèm theo công văn số 291/QLCL-KN ngày 28/02/2014 của Cục Quản lý Chất lượng nông lâm sản và thủy sản)

TT

Thiết bị

Số lượng

Hãng sản xuất

Model

Năm đưa vào sử dụng

A

Thiết bị hóa học

1.

HPLC - PDA/UV

 

 

 

 

2.

HPLC - FLD

 

 

 

 

3.

Sắc ký trao đổi ion

 

 

 

 

4.

LC/MS-MS

 

 

 

 

5.

GC-ECD/NPD

 

 

 

 

6.

GC-MS

 

 

 

 

7.

GC-MS/MS

 

 

 

 

8.

GC-HRMS

 

 

 

 

9.

AAS

 

 

 

 

10.

LC-ICP-MS

 

ị -

 

 

11.

ICP-MS

 

 

 

 

12.

Hệ thống phân tích đồng vị phóng xạ (g)

 

 

 

 

13.

ELISA

 

 

 

 

14.

 

 

 

 

15.

 

 

 

 

B

Thiết bị sinh học

16.

PCR

 

 

 

 

17.

Real - time PCR

 

 

 

 

18.

Hệ thống xét nghiệm bệnh thủy sản trên mô

 

 

 

 

19.

Tủ ấm

 

 

 

 

20.

Tủ cấy

 

 

 

 

21.

Nồi hấp/ khử trùng

 

 

 

 

22.

 

 

 

 

23.

 

 

 

 

 

Thuộc tính Công văn 291/QLCL-KN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu291/QLCL-KN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/02/2014
Ngày hiệu lực28/02/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 291/QLCL-KN cung cấp thông tin về thiết bị chính tại phòng kiểm nghiệm


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 291/QLCL-KN cung cấp thông tin về thiết bị chính tại phòng kiểm nghiệm
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu291/QLCL-KN
        Cơ quan ban hànhCục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản
        Người kýNguyễn Như Tiệp
        Ngày ban hành28/02/2014
        Ngày hiệu lực28/02/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 291/QLCL-KN cung cấp thông tin về thiết bị chính tại phòng kiểm nghiệm

              Lịch sử hiệu lực Công văn 291/QLCL-KN cung cấp thông tin về thiết bị chính tại phòng kiểm nghiệm

              • 28/02/2014

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 28/02/2014

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực