Công văn 291/TCT-KK

Công văn 291/TCT-KK năm 2016 về khấu trừ thuế giá trị gia tăng đối với nguồn vốn từ Quỹ bảo trì đường bộ do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 291/TCT-KK khấu trừ thuế giá trị gia tăng nguồn vốn từ quỹ bảo trì đường bộ 2016


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 291/TCT-KK
V/v khấu trừ thuế GTGT đối với nguồn vốn từ Quỹ bảo trì đường bộ

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2016

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Yên Bái

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 3008/CT-KTT ngày 04/11/2015 của Cục Thuế tỉnh Yên Bái về việc khấu trừ thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với xây dựng công trình đảm bảo giao thông trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Về việc này, Tng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Căn cứ các quy định tại Thông tư liên tịch số 230/2012/TTLT-BTC-BGTVT ngày 27/12/2012 của Bộ Tài chính và Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng, thanh toán, quyết toán Quỹ bảo trì đường bộ:

+ Điều 2 quy định về một số Khoản chi mang tính chất đầu tư từ Quỹ bảo trì đường bộ thuộc nguồn vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư.

+ Khoản 3 (c) Điều 6 quy định về tạm ứng, thanh toán của Kho bạc Nhà nước:

“Kim soát chi của Kho bạc Nhà nước: Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch kiểm tra các căn cứ nêu tại Điểm b Khoản 3 Điều này, thực hiện kiểm soát các Khoản chi từ Quỹ trước khi tạm ứng, thanh toán theo đề nghị của Thủ trưởng đơn vị được giao quản lý kinh phí theo quy định hiện hành, cụ thể:

Đối với nhiệm vụ chi có tính cht thường xuyên việc tạm ứng và thanh toán thực hiện theo quy định tại Thông tư s 161/2012/TT-BTC ngày 2/10/2012 của Bộ Tài chính quy định chế độ kiểm soát, thanh toán các Khoản chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước và các văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có).

Đối với Khoản chi có tính chất đầu tư việc tạm ứng và thanh toán thực hiện theo quy định tại Thông tư s 86/2011/TT-BTC ngày 17/06/2011 của Bộ Tài chính quy định v quản lý, thanh toán vn đầu tư và vn sự nghiệp có tính chất đầu tư thuộc nguồn ngân sách nhà nước và các văn bản sửa đi, bổ sung (nếu có)”.

- Căn cứ hướng dẫn tại Điểm 1 công văn số 5406/BTC-TCT ngày 23/4/2015 của Bộ Tài chính về việc khấu trừ thuế GTGT theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC và Thông tư s 119/2014/TT-BTC: "Kho bạc Nhà nước không thực hiện khu trừ thuế GTGT đối với trường hợp: Các Khoản chi phí đầu tư xây dựng của các công trình cải tạo, sửa chữa, đầu tư bằng nguồn vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư xây dựng cơ bản...”.

Căn cứ các quy định trên: Các công trình sửa chữa, bảo trì đường bộ trên địa bàn tỉnh Yên Bái được thanh toán bằng nguồn vốn từ Quỹ bảo trì đường bộ không thuộc đối tượng khấu trừ 2% thuế GTGT khi thực hiện thanh toán vốn tại Kho bạc Nhà nước.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Yên Bái được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Kho bạc Nhà nước;
- Lưu: VT, KK.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Đại Trí

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 291/TCT-KK

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu291/TCT-KK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/01/2016
Ngày hiệu lực21/01/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 291/TCT-KK khấu trừ thuế giá trị gia tăng nguồn vốn từ quỹ bảo trì đường bộ 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 291/TCT-KK khấu trừ thuế giá trị gia tăng nguồn vốn từ quỹ bảo trì đường bộ 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu291/TCT-KK
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýNguyễn Đại Trí
        Ngày ban hành21/01/2016
        Ngày hiệu lực21/01/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Công văn 291/TCT-KK khấu trừ thuế giá trị gia tăng nguồn vốn từ quỹ bảo trì đường bộ 2016

         Lịch sử hiệu lực Công văn 291/TCT-KK khấu trừ thuế giá trị gia tăng nguồn vốn từ quỹ bảo trì đường bộ 2016

         • 21/01/2016

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 21/01/2016

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực