Công văn 291/VPCP-KTN

Công văn 291/VPCP-KTN năm 2016 về kéo dài thời gian thực hiện Đề án “Xây dựng danh mục hóa chất quốc gia và Cơ sở dữ liệu hóa chất quốc gia” do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 291/VPCP-KTN kéo dài thời gian đề án xây dựng danh mục hóa chất quốc gia cơ sở dữ liệu hóa chất


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 291/VPCP-KTN
V/v kéo dài thời gian thực hiện Đề án Xây dng danh mục hóa chất quốc gia và Cơ sở dữ liệu hóa chất quốc gia

Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2016

 

Kính gửi:

- Bộ Công Thương;
- B
Tài chính.

Về đề nghị của Bộ Công Thương (Công văn số 12332/BCT-HC ngày 02 tháng 12 năm 2015), ý kiến Bộ Tài chính (Công văn số 19437/BTC-HCSN ngày 28 tháng 12 năm 2015) về việc kéo dài thi gian thực hiện Đ án Xây dựng danh mục hóa chất quốc gia và cơ sở dữ liệu hóa chất quốc gia, Phó Thủ tưng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

Đồng ý kéo dài thời gian thực hiện Đề án “Xây dựng Danh mục hóa chất quốc gia và Cơ sở dữ liệu hóa chất quốc gia đã được Thủ tưng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 768/QĐ-TTg ngày 22 tháng 6 năm 2012 đến hết năm 2018. Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính tiếp tục t chức triển khai thực hiện theo quy định, bảo đảm các mục tiêu của Đề án.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Công Thương và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- Th tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Cao Lục,
TGĐ CổngTTĐT, các Vụ: TH, KTTH, NC;
- Lưu: VT, KTN (3) Khánh

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 291/VPCP-KTN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu291/VPCP-KTN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/01/2016
Ngày hiệu lực13/01/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 291/VPCP-KTN kéo dài thời gian đề án xây dựng danh mục hóa chất quốc gia cơ sở dữ liệu hóa chất


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 291/VPCP-KTN kéo dài thời gian đề án xây dựng danh mục hóa chất quốc gia cơ sở dữ liệu hóa chất
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu291/VPCP-KTN
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Cao Lục
        Ngày ban hành13/01/2016
        Ngày hiệu lực13/01/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 291/VPCP-KTN kéo dài thời gian đề án xây dựng danh mục hóa chất quốc gia cơ sở dữ liệu hóa chất

             Lịch sử hiệu lực Công văn 291/VPCP-KTN kéo dài thời gian đề án xây dựng danh mục hóa chất quốc gia cơ sở dữ liệu hóa chất

             • 13/01/2016

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 13/01/2016

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực