Công văn 2910/BXD-QLN

Công văn 2910/BXD-QLN năm 2014 về đối tượng cho vay hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết 02/NQ-CP do Bộ Xây dựng ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2910/BXD-QLN năm 2014 đối tượng cho vay hỗ trợ nhà ở theo 02/NQ-CP


BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2910/BXD-QLN
V/v đối tượng cho vay hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ.

Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2014

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần Kinh doanh Địa ốc Hưng Thịnh

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 163/CV-HT/2014 ngày 30/8/2014 của Công ty Cổ phần Kinh doanh Địa ốc Hưng Thịnh (theo Phiếu chuyển số 554/PC-VPCP ngày 11/9/2014 của Văn phòng Chính phủ) kiến nghị về đối tượng được vay vốn hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Triển khai Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 15/5/2013, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 07/2013/TT-BXD hướng dẫn việc xác định đối tượng được vay vốn hỗ trợ nhà ở và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Thông tư số 02/NQ-CP">11/2013/TT-NHNN quy định về cho vay hỗ trợ nhà ở. Theo quy định, khách hàng cá nhân vay để mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội hoặc mua, thuê nhà ở thương mại thuộc đối tượng được vay vốn phải có hợp đồng mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội hoặc mua, thuê nhà ở thương mại với chủ đầu tư; trong đó, không quy định Chủ đầu tư ký hợp đồng phải là Chủ đầu tư cấp 1.

2. Các khách hàng (thuộc đối tượng được vay theo quy định) có hợp đồng mua, thuê, thuê mua nhà ở với Chủ đầu tư cấp 2 cũng cần được cho vay hỗ trợ nhà ở như kiến nghị của Công ty là phù hợp. Bộ Xây dựng và Ngân hàng Nhà nước đang nghiên cứu, dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung các Thông tư số 07/2013/TT-BXD và Thông tư số 02/NQ-CP">11/2013/TT-NHNN để hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 và Nghị quyết số 61/NQ-CP ngày 21/8/2014 của Chính phủ; trong đó, sẽ xem xét sửa đổi, bổ sung quy định cho phù hợp.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng về việc cho vay hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết số 02/NQ-CP và Nghị quyết số 61/NQ-CP của Chính phủ, đề nghị Công ty Cổ phần Kinh doanh Địa ốc Hưng Thịnh nghiên cứu triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- BT. Trịnh Đình Dũng (để báo cáo);
- VPCP (để báo cáo);
- Lưu: VT, Cục QLN (2b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trần Nam

 

 

Thuộc tính Công văn 2910/BXD-QLN

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 2910/BXD-QLN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 11/11/2014
Ngày hiệu lực 11/11/2014
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tiền tệ - Ngân hàng, Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 2910/BXD-QLN

Lược đồ Công văn 2910/BXD-QLN năm 2014 đối tượng cho vay hỗ trợ nhà ở theo 02/NQ-CP


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 2910/BXD-QLN năm 2014 đối tượng cho vay hỗ trợ nhà ở theo 02/NQ-CP
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 2910/BXD-QLN
Cơ quan ban hành Bộ Xây dựng
Người ký Nguyễn Trần Nam
Ngày ban hành 11/11/2014
Ngày hiệu lực 11/11/2014
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tiền tệ - Ngân hàng, Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 5 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 2910/BXD-QLN năm 2014 đối tượng cho vay hỗ trợ nhà ở theo 02/NQ-CP

Lịch sử hiệu lực Công văn 2910/BXD-QLN năm 2014 đối tượng cho vay hỗ trợ nhà ở theo 02/NQ-CP

  • 11/11/2014

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 11/11/2014

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực