Công văn 2910/VPCP-KTTH

Công văn số 2910/VPCP-KTTH về việc thực hiện một số biện pháp nhằm giảm nhập siêu do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2910/VPCP-KTTH thực hiện biện pháp nhằm giảm nhập siêu


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 2910/VPCP-KTTH
V/v thực hiện một số biện pháp nhằm giảm nhập siêu

Hà Nội, ngày 09 tháng 5 năm 2008

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Công Thương;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại công văn số 91/BTC -CST ngày 29 tháng 4 năm 2008 về tình hình xuất khẩu, nhập khẩu 4 tháng đầu năm 2008, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý về nguyên tắc với những kiến nghị của Bộ Tài chính tại công văn trên. Bộ Tài chính căn cứ quy định tại Điều 11 Nghị định số 149/2005/NĐ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và điểm 3, mục IV Nghị quyết số 10/2008/NQ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ để chủ động điều chỉnh thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu đối với một số mặt hàng nhằm góp phần thực hiện mục tiêu giảm nhập siêu.

2. Giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xem xét, xử lý về hạn mức nhập khẩu vàng để góp phần thực hiện mục tiêu giảm nhập siêu và giữ ổn định thị trường, giá cả mặt hàng này trong nước.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các PTTg: Nguyễn Sinh Hùng, Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Quốc Huy, Văn Trọng Lý; các Vụ: TH, KTN, TTĐT;
- Lưu: Văn thư, KTTH (3b).S.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Quốc Huy

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2910/VPCP-KTTH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2910/VPCP-KTTH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/05/2008
Ngày hiệu lực09/05/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 2910/VPCP-KTTH

Lược đồ Công văn 2910/VPCP-KTTH thực hiện biện pháp nhằm giảm nhập siêu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2910/VPCP-KTTH thực hiện biện pháp nhằm giảm nhập siêu
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2910/VPCP-KTTH
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Quốc Huy
        Ngày ban hành09/05/2008
        Ngày hiệu lực09/05/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 2910/VPCP-KTTH thực hiện biện pháp nhằm giảm nhập siêu

            Lịch sử hiệu lực Công văn 2910/VPCP-KTTH thực hiện biện pháp nhằm giảm nhập siêu

            • 09/05/2008

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 09/05/2008

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực