Công văn 2911/BNV-TL

Công văn 2911/BNV-TL về chính sách đối với viên chức ngành giáo dục đào tạo công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn do Bộ Nội vụ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2911/BNV-TL chính sách đối với viên chức ngành giáo dục đào tạo


BỘ NỘI VỤ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2911/BNV-TL
V/v chính sách đối với viên chức ngành giáo dục đào tạo công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn

Hà Nội, ngày 15 tháng 08 năm 2012

 

Kính gửi: Sở Tài chính tỉnh Bình Định

Trả lời công văn số 1787/STC-NS ngày 23/7/2012 của Sở Tài chính tỉnh Bình Định về việc áp dụng chế độ phụ cấp thu hút đối với viên chức ngành giáo dục đào tạo công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ, Bộ Nội vụ có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Điều 3 Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì trường hợp đã hưởng phụ cấp thu hút theo quy định tại Nghị định số 61/2006/NĐ-CP ngày 20/6/2006 của Chính phủ thì không hưởng phụ cấp thu hút quy định tại Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ.

Trên đây là ý kiến của Bộ Nội vụ, đề nghị Sở Tài chính tỉnh Bình Định thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Nguyễn Duy Thăng (để b/c);
- Bộ Tài chính;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Sở Nội vụ tỉnh Bình Định;
- Lưu: VT, Vụ TL.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TIỀN LƯƠNG
Đoàn Cường

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2911/BNV-TL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2911/BNV-TL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/08/2012
Ngày hiệu lực15/08/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2911/BNV-TL chính sách đối với viên chức ngành giáo dục đào tạo


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2911/BNV-TL chính sách đối với viên chức ngành giáo dục đào tạo
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2911/BNV-TL
        Cơ quan ban hànhBộ Nội vụ
        Người kýĐoàn Cường
        Ngày ban hành15/08/2012
        Ngày hiệu lực15/08/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Công văn 2911/BNV-TL chính sách đối với viên chức ngành giáo dục đào tạo

         Lịch sử hiệu lực Công văn 2911/BNV-TL chính sách đối với viên chức ngành giáo dục đào tạo

         • 15/08/2012

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 15/08/2012

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực