Công văn 2911/TTCP-C.IV

Công văn 2911/TTCP-C.IV hướng dẫn xây dựng kế hoạch thanh tra việc thực hiện quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2012 do Thanh tra Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2911/TTCP-C.IV thanh tra pháp luật phòng chống tham nhũng


THANH TRA CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2911/TTCP-C.IV
V/v Hướng dẫn xây dựng kế hoạch thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN năm 2012

Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2011

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Ngày 20/10/2011, Thanh tra Chính phủ đã có Văn bản số 2855/TTCP-VP hướng dẫn Thanh tra các bộ, ngành Trung ương, Thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng Kế hoạch công tác thanh tra năm 2012.

Thực hiện Nghị định số 120/2006/NĐ-CP ngày 20/10/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng (PCTN), Thanh tra Chính phủ đề nghị các bộ, ngành, địa phương chỉ đạo cơ quan thanh tra nhà nước cùng cấp xây dựng kế hoạch thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN năm 2012 lồng ghép trong Kế hoạch công tác thanh tra năm 2012 để trình Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp phê duyệt theo trình tự, thủ tục quy định tại Luật Thanh tra năm 2010.

Kế hoạch thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN năm 2012 thực hiện theo quy định tại Khoản 5, Điều 35, Nghị định số 120/2006/NĐ-CP của Chính phủ và thể hiện dưới dạng biểu, ban hành kèm theo kế hoạch công tác thanh tra năm 2012 (có Hướng dẫn cụ thể kèm theo).

Các cơ quan không có tổ chức thanh tra nhà nước trực thuộc có trách nhiệm xây dựng kế hoạch kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN theo quy định tại điều 27, 28, 29 Nghị định số 120/2006/NĐ-CP của Chính phủ để xem xét, đánh giá và có biện pháp nhằm bảo đảm việc chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về PCTN của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân thuộc quyền quản lý của mình.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo TTCP;
- Thanh tra bộ, ngành, địa phương;
- Trung tâm Thông tin- TTCP ( Để đưa lên Cổng TTĐT);
- Lưu: VP, C.IV

KT. TỔNG THANH TRA PHÓ TỔNG THANH TRA
Trần Đức Lượng

 

HƯỚNG DẪN

XÂY DỰNG KẾ HOẠCH THANH TRA VIỆC THỰC HIỆN CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG NĂM 2012
(Kèm theo Công văn số 2911/TTCP-CIV ngày 01/11/2011 của Thanh tra Chính phủ)

I/ Nội dung thanh tra:

Xem xét đánh giá trách nhiệm của người đứng đầu, cơ quan, tổ chức, đơn vị trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tập trung vào những nội dung chủ yếu sau:

1. Việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác PCTN.

2. Việc tuyên truyền, phổ biến, quán triệt chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về PCTN trong cán bộ, công chức, viên chức thuộc cơ quan, tổ chức, đơn vị và trong quần chúng, nhân dân;

3. Việc công khai, minh bạch trong hoạt động mua sắm công, xây dựng cơ bản, tài chính- ngân sách, quản lý, sử dụng các khoản hỗ trợ, viện trợ, huy động; quản lý đất đai, tài sản công, công tác tổ chức- cán bộ;

4. Việc xây dựng, thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn; việc xử lý trách nhiệm, thu hồi và yêu cầu bồi thường trong các vụ việc vi phạm quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn;

5. Việc thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện quy định về tặng quà, nộp lại quà tặng.

6. Việc kê khai, công khai bản kê khai, xác minh, công khai kết quả xác minh tài sản thu nhập theo quy định tại Nghị định số 37/2007/NĐ-CP của Chính phủ (đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 68/2011/NĐ-CP của Chính phủ), Quyết định số 85/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ.

7. Việc chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị định số 158/2007/NĐ-CP của Chính phủ.

8. Việc thực hiện các kiến nghị, quyết định xử lý sau thanh tra, kiểm tra, kiểm toán; tập trung vào việc xử lý thu hồi đất đai, tài sản, kinh phí, việc xử lý các vụ việc đã chuyển cơ quan điều tra để xử lý hình sự.

9. Việc xử lý tin báo, giải quyết tố cáo về dấu hiệu tham nhũng trong nội bộ, theo chức năng quản lý nhà nước;

10. Việc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo về công tác PCTN.

(Có thể thanh tra toàn bộ hoặc một số nội dung nêu trên, hoặc bổ sung, thay đổi nội dung thanh tra cho phù hợp với tình hình thực tế tại bộ, ngành, địa phương).

II/ Đối tượng thanh tra:

Thanh tra mỗi bộ, ngành, địa phương thanh tra ít nhất 03 cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền; Thanh tra tỉnh, thành phố hướng dẫn Thanh tra mỗi huyện, sở thanh tra ít nhất 02 đơn vị thuộc thẩm quyền.

III/ Thời hạn hoàn thành kế hoạch và tổng hợp báo cáo:

Kết thúc các cuộc thanh tra trước ngày 30/10/2012. Xây dựng báo cáo tổng hợp gửi về Thanh tra Chính phủ trước ngày 30/11/2012.

IV/ Mẫu kế hoạch thanh tra:

 

KẾ HOẠCH

THANH TRA VIỆC THỰC HIỆN CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ PCTN NĂM 2012
(Ban hành kèm theo Kế hoạch công tác thanh tra năm 2012 của Thanh tra Bộ (tỉnh, TP)…

TT

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ ĐƯỢC THANH TRA

NỘI DUNG THANH TRA

THỜI HẠN TIẾN HÀNH

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2911/TTCP-C.IV

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2911/TTCP-C.IV
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/11/2011
Ngày hiệu lực01/11/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2911/TTCP-C.IV thanh tra pháp luật phòng chống tham nhũng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2911/TTCP-C.IV thanh tra pháp luật phòng chống tham nhũng
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2911/TTCP-C.IV
        Cơ quan ban hànhThanh tra Chính phủ
        Người kýTrần Đức Lượng
        Ngày ban hành01/11/2011
        Ngày hiệu lực01/11/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 2911/TTCP-C.IV thanh tra pháp luật phòng chống tham nhũng

           Lịch sử hiệu lực Công văn 2911/TTCP-C.IV thanh tra pháp luật phòng chống tham nhũng

           • 01/11/2011

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/11/2011

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực