Công văn 2915/VPCP-KTTH

Công văn 2915/VPCP-KTTH năm 2021 về kết quả 05 năm thực hiện Đề án đổi mới quy trình biên soạn số liệu tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2915/VPCP-KTTH 2021 thực hiện Đề án đổi mới quy trình biên soạn số liệu tổng sản phẩm


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2915/VPCP-KTTH
V/v kết quả 05 năm thực hiện Đề án đổi mới quy trình biên soạn số liệu tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Hà Nội, ngày 04 tháng 5 năm 2021

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 1873/BKHĐT- TCTK ngày 02 tháng 4 năm 2021 về việc Báo cáo kết quả 05 năm thực hiện Đề án đổi mới quy trình biên soạn số liệu tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái có ý kiến như sau:

1. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, đánh giá tình hình thực hiện Quyết định số 715/QĐ-TTg ngày 22 tháng 5 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đổi mới quy trình biên soạn số liệu tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; đề xuất sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 715/QĐ-TTg ngày 22 tháng 5 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ khi cần thiết theo đúng trình tự, thủ tục quy định.

2. Các Bộ, ngành, địa phương nghiên cứu Báo cáo kết quả 05 năm thực hiện Đề án đổi mới quy trình biên soạn số liệu tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương kèm theo văn bản số 1873/BKHĐT-TCTK ngày 02 tháng 4 năm 2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (bản chụp xin được gửi kèm theo), tiếp tục triển khai thực hiện tốt các giải pháp, nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 715/QĐ-TTg ngày 22 tháng 5 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đổi mới quy trình biên soạn số liệu tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, ngành, địa phương biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các PTTg;
- Tổng cục Thống kê;
- VPCP: BTCN, PCN Mai Thị Thu Vân, các Vụ, Cục: TH, TKBT, PL;
- Lưu: VT, KTTH (3b).DH

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Mai Thị Thu Vân

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2915/VPCP-KTTH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2915/VPCP-KTTH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/05/2021
Ngày hiệu lực04/05/2021
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 tháng trước
(08/05/2021)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 2915/VPCP-KTTH

Lược đồ Công văn 2915/VPCP-KTTH 2021 thực hiện Đề án đổi mới quy trình biên soạn số liệu tổng sản phẩm


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2915/VPCP-KTTH 2021 thực hiện Đề án đổi mới quy trình biên soạn số liệu tổng sản phẩm
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2915/VPCP-KTTH
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýMai Thị Thu Vân
        Ngày ban hành04/05/2021
        Ngày hiệu lực04/05/2021
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 tháng trước
        (08/05/2021)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 2915/VPCP-KTTH 2021 thực hiện Đề án đổi mới quy trình biên soạn số liệu tổng sản phẩm

              Lịch sử hiệu lực Công văn 2915/VPCP-KTTH 2021 thực hiện Đề án đổi mới quy trình biên soạn số liệu tổng sản phẩm

              • 04/05/2021

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 04/05/2021

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực