Công văn 2917/TCT-CS

Công văn số 2917/TCT-CS về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành.

Nội dung toàn văn Công văn 2917/TCT-CS ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp


TỔNG CỤC THUẾ
******
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2917/TCT-CS

V/v: Ưu đãi thuế TNDN

Hà Nội, ngày 25 tháng 07 năm 2007 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Lào Cai

Trả lời công văn số 701CV/QLTN ngày 11/6/2007 của Cục thuế tỉnh Lào Cai hỏi về việc ưu đãi miễn giảm thuế TNDN, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1) Về việc miễn, giảm thuế TNDN đối với các đơn vị di chuyển địa điểm:

- Tại điểm 4 mục I Phần Đ Thông tư số 18/2002/TT-BTC ngày 20/2/2002 của Bộ Tài Chính về thuế TNDN có hướng dẫn: “Cơ sở kinh doanh trong nước di chuyển đến miền núi, hải đảo và vùng có khó khăn được miễn thuế TNDN 3 năm đầu, kể từ khi có thu nhập chịu thuế”.

- Tại điểm 1.4 mục III Phần E Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính về thuế TNDN có hướng dẫn: “Được miễn thuế 02 năm kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50% số thuế phải nộp trong 06 năm tiếp theo đối với cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư thực hiện tại địa bàn B và cơ sở kinh doanh di chuyển đến địa bàn B”

- Tại điểm 8 Thông tư số 88/2004/TT-BTC ngày 01/9/2004 của Bộ Tài chính về thuế TNDN có hướng dẫn:

“Các cơ sở kinh doanh trong nước đã thành lập trước đây có điều kiện ưu đãi đầu tư theo các văn bản quy phạm pháp luật trước đây, nhưng chưa được cấp giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư thì được hưởng ưu đãi về thuế theo các điều kiện ưu đãi đầu tư trước đây cho khoảng thời gian ưu đãi còn lại tính từ ngày 01/01/2004.

Các cơ sở kinh doanh trong nước đã thành lập trước đây không thuộc diện ưu đãi đầu tư, nay có đủ điều kiện ưu đãi đầu tư theo hướng dẫn tại Thông tư này thì được hưởng ưu đãi về thuế theo hướng dẫn tại Thông tư này cho khoảng thời gian ưu đãi còn lại tính từ ngày 01/01/2004”

- Bộ Tài chính đã có công văn số 11684/BTC-TCT ngày 16/9/2005 trong đó có hướng dẫn rõ thời gian ưu đãi còn lại để xác định thời gian miễn giảm thuế.

Căn cứ theo các hướng dẫn nêu trên, trường hợp Công ty đầu tư xây dựng Quyết Tiến di chuyển địa điểm đến địa bàn B thì đơn vị sẽ được miễn thuế 2 năm kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50% số thuế phải nộp trong 6 năm liên tiếp theo cho khoảng thời gian ưu đãi còn lại tính từ ngày 01/01/2004. Cụ thể Công ty đầu tư xây dựng Quyết Tiến sẽ được miễn thuế TNDN 2 năm (2002, 2003); giảm 50% số thuế TNDN trong 6 năm tiếp theo (năm 2004 đến năm 2009).

2) Ưu đãi về thuế:

Trường hợp các doanh nghiệp được miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 164/2003/NĐ-CP của Chính phủ, trong những năm đầu được miễn giảm (năm 2004, năm 2005) đơn vị không đáp ứng điều kiện ưu đãi, đến năm 2006 đơn vị đã khắc phục những tồn tại và đáp ứng đủ các điều kiện thì đơn vị được hưởng ưu đãi miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp cho khoảng thời gian ưu đãi còn lại.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện.

).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Phạm Duy Khương

 

 

Nơi nhận

- Như trên

- Vụ Pháp chế

- Lưu: VT, HT, PC, CS (2b

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Phạm Duy Khương

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2917/TCT-CS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2917/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/07/2007
Ngày hiệu lực25/07/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2917/TCT-CS ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2917/TCT-CS ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2917/TCT-CS
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýPhạm Duy Khương
        Ngày ban hành25/07/2007
        Ngày hiệu lực25/07/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 2917/TCT-CS ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

           Lịch sử hiệu lực Công văn 2917/TCT-CS ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

           • 25/07/2007

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 25/07/2007

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực