Công văn 292/TCHQ-TXNK

Công văn 292/TCHQ-TXNK năm 2018 về hồ sơ miễn thuế nhập khẩu hàng hóa phục vụ trực tiếp cho an ninh, quốc phòng do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 292/TCHQ-TXNK 2018 hồ sơ miễn thuế nhập khẩu hàng hóa phục vụ an ninh quốc phòng


BỘ TÀI CHÍNH
TNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 292/TCHQ-TXNK
V/v hồ sơ miễn thuế nhập khẩu hàng hóa phục vụ trực tiếp cho an ninh, quốc phòng

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2018

 

Kính gửi: Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố.

Thời gian qua, Tổng cục Hải quan nhận được một số bộ hồ sơ của các Cục, Chi Cục Hải quan tỉnh, thành phố để xử lý miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu phục vụ an ninh, quốc phòng theo Quy trình miễn thuế ban hành kèm theo Quyết định số 4073/QĐ-TCHQ ngày 01/12/2017 đối với các trường hợp sau khi làm thủ tục hải quan còn thiếu dẫn đến không xử lý miễn thuế nhập khẩu được. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

- Căn cứ Điều 24 Luật Hải quan số 54/2014/QH14 ngày 23/06/2014;

- Căn cứ quy định tại khoản 3 Điều 20 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ.

- Căn cứ quy định tại điểm b khoản 4 Điều 16 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Căn cứ các quy định nêu trên thì hàng hóa nhập khẩu phục vụ an ninh, quốc phòng, để được thông quan hàng hóa và xác định hàng hóa nhập khẩu không thuộc đối tượng chịu thuế VAT thì Doanh nghiệp phải xuất trình các giấy tờ sau để Chi Cục Hải quan kiểm tra, đối chiếu:

- Giấy phép nhập khẩu hoặc Giấy xác nhận nhập khẩu hàng hóa phục vụ an ninh, quốc phòng;

- Hợp đồng mua bán hàng hóa;

- Hợp đồng bán hàng hoặc Hợp đồng cung cấp hàng hóa, trong đó, quy định giá trúng thầu hoặc giá cung cấp hàng hóa không bao gồm thuế nhập khẩu đối với trường hợp nhập khẩu ủy thác, đấu thầu;

Vì vậy, khi lập hồ sơ miễn thuế nhập khẩu gửi về Tổng cục thì ngoài các hồ sơ quy định tại Phụ lục IV Quy trình ban hành kèm theo Quyết định số 4073/QĐ-TCHQ ngày 01/12/2017 đề nghị các Cục, Chi cục Hải quan tỉnh, thành phố gửi bổ sung:

1. Hợp đồng mua bán hàng hóa: 01 bản chụp có đóng dấu sao y bản chính của Chi Cục Hải quan.

2. Hợp đồng ủy thác nhập khẩu hoặc hợp đồng cung cấp hàng hóa theo văn bản trúng thầu hoặc văn bản chỉ định thầu, trong đó ghi rõ giá cung cấp hàng hóa không bao gồm thuế nhập khẩu đối với trường hợp nhập khẩu ủy thác, đấu thầu: 01 bản chụp có đóng dấu sao y bản chính của Chi Cục Hải quan.

Trường hợp cung cấp hồ sơ không đầy đủ dẫn đến chậm trễ trong việc xử lý miễn thuế thì Cục, Chi cục Hải quan liên quan phải chịu trách nhiệm.

Tổng cục Hải quan thông báo để các Cục Hải quan tỉnh, thành phố được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK(3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 292/TCHQ-TXNK

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu292/TCHQ-TXNK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/01/2018
Ngày hiệu lực18/01/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 292/TCHQ-TXNK

Lược đồ Công văn 292/TCHQ-TXNK 2018 hồ sơ miễn thuế nhập khẩu hàng hóa phục vụ an ninh quốc phòng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 292/TCHQ-TXNK 2018 hồ sơ miễn thuế nhập khẩu hàng hóa phục vụ an ninh quốc phòng
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu292/TCHQ-TXNK
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýNguyễn Dương Thái
        Ngày ban hành18/01/2018
        Ngày hiệu lực18/01/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 292/TCHQ-TXNK 2018 hồ sơ miễn thuế nhập khẩu hàng hóa phục vụ an ninh quốc phòng

           Lịch sử hiệu lực Công văn 292/TCHQ-TXNK 2018 hồ sơ miễn thuế nhập khẩu hàng hóa phục vụ an ninh quốc phòng

           • 18/01/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 18/01/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực