Công văn 292/UBND-CN

Công văn 292/UBND-CN về công bố giá vật liệu để chủ đầu tư tham khảo trong quá trình xác định giá xây dựng công trình do Ủy ban nhân dân tỉnh Long An ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 292/UBND-CN công bố giá vật liệu chủ đầu tư tham khảo


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LONG AN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 292/UBND-CN
V/v: công bố giá vật liệu để chủ đầu tư tham khảo trong quá trình xác định giá xây dựng công trình

Tân An, ngày 16 tháng 01 năm 2008

 

Kính gửi:

- Sở Xây dựng;
- Sở Tài chính;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Thực hiện Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện như sau:

Giao Sở Xây dựng chịu trách nhiệm công bố giá vật liệu theo hướng dẫn của thông tư trên để chủ đầu tư tham khảo trong quá trình xác định giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Long An.

Căn cứ chỉ đạo trên, Sở Xây dựng và các ngành chức năng liên quan triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- CT, PCT.UBND tỉnh (sx);
- Như trên;
- Phòng NCTH;
- Lưu: VT, S.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Nguyên

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 292/UBND-CN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu292/UBND-CN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/01/2008
Ngày hiệu lực16/01/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 292/UBND-CN

Lược đồ Công văn 292/UBND-CN công bố giá vật liệu chủ đầu tư tham khảo


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 292/UBND-CN công bố giá vật liệu chủ đầu tư tham khảo
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu292/UBND-CN
        Cơ quan ban hànhTỉnh Long An
        Người kýNguyễn Thanh Nguyên
        Ngày ban hành16/01/2008
        Ngày hiệu lực16/01/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 292/UBND-CN công bố giá vật liệu chủ đầu tư tham khảo

             Lịch sử hiệu lực Công văn 292/UBND-CN công bố giá vật liệu chủ đầu tư tham khảo

             • 16/01/2008

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 16/01/2008

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực