Công văn 2920/GSQL-GQ2

Công văn 2920/GSQL-GQ2 năm 2018 về định mức sản phẩm xuất khẩu do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2920/GSQL-GQ2 2018 định mức sản phẩm xuất khẩu


TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2920/GSQL-GQ2
V/v định mức sản phẩm xuất khẩu

Hà Nội, ngày 18 tháng 9 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty TNHH Shiseido Việt Nam.
(đ/c: lô 231-233-235-237, KCN Amata, Biên Hòa, Đồng Nai)

Trả lời công văn số 64/2018/ADM-OUT ngày 07/9/2018 của Công ty TNHH Shiseido Việt Nam đề nghị hướng dẫn về việc định mức thực tế sản xuất hàng hóa gia công, hàng hóa sản xuất xuất khẩu, Cục Giám sát quản lý về hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ theo quy định tại khoản 2 Điều 37 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP của Chính phủ; khoản 6 khoản 35 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính thì tổ chức, cá nhân có trách nhiệm lưu giữ định mức sử dụng nguyên liệu, vật tư, định mức thực tế cho từng mã sản phẩm cùng với các dữ liệu, chứng từ, tài liệu liên quan đến việc xác định định mức và xuất trình cơ quan hải quan kiểm tra theo quy định của pháp luật. Đồng thời doanh nghiệp có trách nhiệm thông báo định mức thực tế của lượng sản phẩm đã sản xuất theo năm tài chính đối với từng mã sản phẩm cho cơ quan hải quan khi báo cáo quyết toán. Trường hợp một mã sản phẩm có chu kỳ sản xuất ít hơn 01 năm tài chính nhưng liên tục được sản xuất trong nhiều năm thì doanh nghiệp có trách nhiệm mỗi năm tài chính lập một định mức thực tế để thông báo với cơ quan hải quan. Việc lập định mức thực tế sản xuất sản phẩm xuất khẩu theo năm tài chính đã được hướng dẫn cụ thể theo mẫu số 16/ĐMTT/GSQL.

Cục Giám sát quản lý về hải quan trả lời để Công ty TNHH Shiseido Việt Nam biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Mai Xuân Thành (để b/cáo);
- Lưu: VT,GQ2 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Ngô Minh Hải

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2920/GSQL-GQ2

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2920/GSQL-GQ2
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/09/2018
Ngày hiệu lực18/09/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 2920/GSQL-GQ2

Lược đồ Công văn 2920/GSQL-GQ2 2018 định mức sản phẩm xuất khẩu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2920/GSQL-GQ2 2018 định mức sản phẩm xuất khẩu
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2920/GSQL-GQ2
        Cơ quan ban hànhCục Giám sát quản lý về hải quan
        Người kýNgô Minh Hải
        Ngày ban hành18/09/2018
        Ngày hiệu lực18/09/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 2920/GSQL-GQ2 2018 định mức sản phẩm xuất khẩu

            Lịch sử hiệu lực Công văn 2920/GSQL-GQ2 2018 định mức sản phẩm xuất khẩu

            • 18/09/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 18/09/2018

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực