Công văn 2921/GSQL-GQ1

Công văn 2921/GSQL-GQ1 năm 2018 về xác định thiết bị, máy móc đã qua sử dụng nhập khẩu do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2921/GSQL-GQ1 2018 xác định thiết bị máy móc đã qua sử dụng nhập khẩu


TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2921/GSQL-GQ1
V/v xác định thiết bị, máy móc đã qua sử dụng nhập khẩu

Hà Nội, ngày 18 tháng 9 năm 2018

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn

Trả lời các công văn số 1680/HQLS-CBL ngày 13/7/2018 và số 1987/HQLS-CBL ngày 17/8/2018 của Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn báo cáo vướng mắc trong việc xác định máy móc, thiết bị nhập khẩu đã qua sử dụng của Công ty TNHH Kim Nga Thành, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn căn cứ ý kiến của Bộ Khoa học và Công nghệ tại Công văn số 2464/BKHCN-ĐTG ngày 08/8/2018 trả lời công văn số 2289/GSQL-GQ1 ngày 27/7/2018 của Cục Giám sát quản lý về Hải quan, công văn số 3921/BKHCN-ĐTG ngày 20/9/2016 hướng dẫn thực hiện Thông tư số 23/2015/TT-BKHCN để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc vượt thẩm quyền thì có văn bản báo cáo và đề xuất phương án xử lý cụ thể để Tổng cục Hải quan xem xét, hướng dẫn.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn biết, thực hiện./.

(Gửi kèm công văn số 2464/BKHCN-ĐTG ngày 8/8/2018, công văn số 3921/BKHCN-ĐTG ngày 20/9/2016)

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Mai Xuân Thành (để b/c);
- Vụ PC (để theo dõi);
- Lưu: VT, GQ1 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Ngô Minh Hải

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2921/GSQL-GQ1

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2921/GSQL-GQ1
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/09/2018
Ngày hiệu lực18/09/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 2921/GSQL-GQ1

Lược đồ Công văn 2921/GSQL-GQ1 2018 xác định thiết bị máy móc đã qua sử dụng nhập khẩu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2921/GSQL-GQ1 2018 xác định thiết bị máy móc đã qua sử dụng nhập khẩu
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2921/GSQL-GQ1
        Cơ quan ban hànhCục Giám sát quản lý về hải quan
        Người kýNgô Minh Hải
        Ngày ban hành18/09/2018
        Ngày hiệu lực18/09/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 2921/GSQL-GQ1 2018 xác định thiết bị máy móc đã qua sử dụng nhập khẩu

             Lịch sử hiệu lực Công văn 2921/GSQL-GQ1 2018 xác định thiết bị máy móc đã qua sử dụng nhập khẩu

             • 18/09/2018

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 18/09/2018

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực