Công văn 2924/BKHĐT-TCTT

Công văn 2924/BKHĐT-TCTT về báo cáo tình hình thực hiện phân cấp sách và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả phân cấp về ngân sách do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2924/BKHĐT-TCTT báo cáo tình hình thực hiện phân cấp sách đề xuất


BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2924/BKHĐT-TCTT
V/v báo cáo tình hình thực hiện phân cấp sách và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả phân cấp về ngân sách

Hà Nội, ngày 12 tháng 05 năm 2011

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ và các cơ quan Trung ương;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thực hiện Quyết định số 1914/QĐ-TTg ngày 19 tháng 10 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Những giải pháp nâng cao chất lượng tăng trưởng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế”, Bộ Kế hoạch và Đầu tư được giao nhiệm vụ “Xây dựng đề án những giải pháp nâng cao hiệu quả phân cấp về ngân sách”.

Để thực hiện nhiệm vụ nêu trên, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo tình hình triển khai thực hiện phân cấp ngân sách và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả phân cấp về ngân sách theo các nội dung sau:

1. Đánh giá tình hình thực hiện phân cấp quản lý ngân sách giai đoạn 2006-2010.

1.1. Thực trạng phân cấp nguồn thu và nhiệm vụ chi của ngân sách các cấp.

- Phân cấp nguồn thu giữa ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương.

- Phân cấp nhiệm vụ chi giữa ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương.

1.2. Phân cấp thẩm quyền trong việc quyết định chế độ, chính sách và định mức phân bổ ngân sách.

- Về quyết định dự toán ngân sách.

- Về ban hành chính sách thu ngân sách nhà nước.

- Các định mức phân bổ ngân sách và chế độ tiêu chuẩn chi tiêu.

1.3. Thực trạng phân cấp về quy trình ngân sách.

- Phân cấp lập và phân bổ dự toán ngân sách nhà nước.

- Phân cấp trong chấp hành và quyết toán ngân sách nhà nước.

2. Đánh giá chung về những kết quả và hạn chế trong quá trình thực hiện phân cấp ngân sách nhà nước.

- Những kết quả đạt được

- Hạn chế, tồn tại trong quá trình phân cấp ngân sách nhà nước.

3. Một số định hướng và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả về phân cấp ngân sách phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011-2015.

3.1. Một số quan điểm, mục tiêu định hướng về phân cấp ngân sách nhà nước giai đoạn 2011-2015.

- Quan điểm về phân cấp ngân sách nhà nước giai đoạn 2011-2015.

- Mục tiêu định hướng về phân cấp ngân sách nhà nước giai đoạn 2011-2015.

3.2. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả về phân cấp ngân sách phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011-2015.

- Đề xuất giải pháp đối với việc phân cấp nguồn thu và nhiệm vụ chi của ngân sách các cấp;

- Đề xuất giải pháp về phân cấp thẩm quyền trong việc quyết định chế độ, chính sách và định mức phân bổ ngân sách;

- Đề xuất giải pháp phân cấp về quy trình ngân sách.

Để kịp thời gian tổng hợp báo cáo trình Chính phủ, đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ và các cơ quan Trung ương, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoàn thành báo cáo gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 15 tháng 6 năm 2011 (đồng thời gửi email đến địa chỉ: [email protected] hoặc số fax: 080.44215).

Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý cơ quan.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ: THKTQD, KTĐP< PC (để phối hợp);
- Lưu: VT, Vụ TCTT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Cao Viết Sinh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2924/BKHĐT-TCTT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2924/BKHĐT-TCTT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/05/2011
Ngày hiệu lực12/05/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2924/BKHĐT-TCTT báo cáo tình hình thực hiện phân cấp sách đề xuất


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2924/BKHĐT-TCTT báo cáo tình hình thực hiện phân cấp sách đề xuất
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2924/BKHĐT-TCTT
        Cơ quan ban hànhBộ Kế hoạch và Đầu tư
        Người kýCao Viết Sinh
        Ngày ban hành12/05/2011
        Ngày hiệu lực12/05/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 2924/BKHĐT-TCTT báo cáo tình hình thực hiện phân cấp sách đề xuất

             Lịch sử hiệu lực Công văn 2924/BKHĐT-TCTT báo cáo tình hình thực hiện phân cấp sách đề xuất

             • 12/05/2011

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 12/05/2011

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực