Công văn 2924/BNV-CQĐP

Công văn số 2924/BNV-CQĐP về việc thẩm định dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về một số cơ chế, chính sách đặc thù đối với thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế do Bộ Nội vụ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2924/BNV-CQĐP thẩm định dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ cơ chế, chính sách đặc thù đối với thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế


BỘ NỘI VỤ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 2924/BNV-CQĐP
V/v thẩm định dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về một số cơ chế, chính sách đặc thù đối với thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế   

Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 2007

Kính gửi: Bộ Tư pháp  

Ngày 24 tháng 8 năm 2005, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 209/2005/QĐ-TTg về việc công nhận thành phố Huế là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế. Trong Quyết định, Thủ tướng Chính phủ đã giao “Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan nghiên cứu đề xuất chế độ, chính sách đối với đô thị loại I trực thuộc tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định”.

Thi hành chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nội vụ đã xây dựng Dự thảo Quyết định về một số cơ chế, chính sách đặc thù trong quản lý và phát triển kinh tế - xã hội đối với thành phố Huế (đô thị loại I) thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế. Trên cơ sở đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Huế, kết quả lấy ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và ý kiến của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế. Bộ Nội vụ đã nghiên cứu chỉnh lý, bổ sung hoàn chỉnh dự thảo Quyết định.

Theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Nội vụ xin gửi dự thảo Quyết định (kèm theo Dự thảo Tờ trình Thủ tướng Chính phủ và báo cáo tổng hợp ý kiến của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế và các Bộ có liên quan).

Đề nghị Quý Bộ thẩm định và gửi ý kiến đến Bộ Nội vụ trước ngày 20/10/2007 để Bộ Nội vụ hoàn chỉnh dự thảo Quyết định, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Vụ Pháp chế (để phối hợp);
- Lưu: VT, Vụ CQĐP (2b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Hữu Thắng

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2924/BNV-CQĐP

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2924/BNV-CQĐP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/10/2007
Ngày hiệu lực11/10/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2924/BNV-CQĐP thẩm định dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ cơ chế, chính sách đặc thù đối với thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2924/BNV-CQĐP thẩm định dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ cơ chế, chính sách đặc thù đối với thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2924/BNV-CQĐP
        Cơ quan ban hànhBộ Nội vụ
        Người kýTrần Hữu Thắng
        Ngày ban hành11/10/2007
        Ngày hiệu lực11/10/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 2924/BNV-CQĐP thẩm định dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ cơ chế, chính sách đặc thù đối với thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

           Lịch sử hiệu lực Công văn 2924/BNV-CQĐP thẩm định dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ cơ chế, chính sách đặc thù đối với thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

           • 11/10/2007

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 11/10/2007

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực