Công văn 2924/TCT-PC

Công văn 2924/TCT-PC về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do niêm yết chứng khoán lần đầu giai đoạn từ năm 2004-2006 của Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2924/TCT-PC ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp niêm yết chứng khoán


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2924/TCT-PC
V/v ưu đãi thuế TNDN do niêm yết chứng khoán lần đầu giai đoạn từ năm 2004-2006.

Hà Nội, ngày 19 tháng 08 năm 2011

 

Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thời gian vừa qua, Tổng cục Thuế nhận được nhiều ý kiến vướng mắc của các Cục Thuế đề nghị hướng dẫn về việc ưu đãi thuế TNDN đối với doanh nghiệp niêm yết chứng khoán lần đầu giai đoạn từ năm 2004-2006. Sau khi báo cáo và được Bộ Tài chính đồng ý, Tổng cục Thuế hướng dẫn như sau:

- Căn cứ vào kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 318/TB-VPCP ngày 13/11/2008 của Văn phòng Chính phủ: “Thủ tướng Chính phủ chấp thuận với biện pháp mà Bộ Tài chính đã thực hiện giảm 50% thuế thu nhập doanh nghiệp đối với tổ chức niêm yết chứng khoán trong thời gian 02 năm, kể từ khi có chứng khoán được niêm yết lần đầu trên thị trường chứng khoán trong giai đoạn các năm 2004-2006”.

- Căn cứ hướng dẫn tại công văn số 11924 TC/CST ngày 20/10/2004 và công văn số 10997/BTC-CST ngày 08/9/2006 của Bộ Tài chính về việc ưu đãi thuế TNDN đối với tổ chức niêm yết chứng khoán.

Các doanh nghiệp niêm yết chứng khoán lần đầu trong giai đoạn từ năm 2004-2006, kể từ năm niêm yết chứng khoán đến năm 2008 (năm tài chính) doanh nghiệp đang trong thời gian hưởng ưu đãi miễn, giảm thuế TNDN theo quy định của Luật thuế TNDN, doanh nghiệp đã kê khai hưởng ưu đãi giảm thuế TNDN do có chứng khoán niêm yết lần đầu theo hướng dẫn tại công văn số 11924 TC/CST, công văn số 10997/BTC-CST của Bộ Tài chính nêu trên theo các trường hợp sau: Doanh nghiệp hết thời gian miễn, giảm thuế TNDN theo quy định của Luật Thuế TNDN, doanh nghiệp mới kê khai giảm 50% thuế TNDN do niêm yết chứng khoán; Doanh nghiệp hết thời gian miễn thuế TNDN, đang trong thời gian giảm thuế TNDN quy định của Luật Thuế TNDN, doanh nghiệp đã kê khai đồng thời giảm 50% thuế TNDN do niêm yết chứng khoán và quy đổi thành năm miễn thuế TNDN thì doanh nghiệp được hưởng đủ 02 năm giảm 50% thuế TNDN do niêm yết chứng khoán lần đầu.

Trường hợp năm tài chính 2008 là năm đầu tiên doanh nghiệp đã kê khai ưu đãi giảm 50% thuế TNDN do niêm yết chứng khoán lần đầu thì doanh nghiệp tiếp tục được hưởng ưu đãi giảm 50% thuế TNDN một năm còn lại vào năm 2009.

Thời gian ưu đãi giảm 50% thuế TNDN do niêm yết chứng khoán lần đầu thực hiện theo nguyên tắc tính liên tục.

Các trường hợp từ năm 2008 trở về trước, doanh nghiệp đã kê khai ưu đãi giảm 50% thuế TNDN do niêm yết chứng khoán theo các trường hợp nêu trên mà Cục Thuế đã thanh tra, kiểm tra, xác định doanh nghiệp không được hưởng ưu đãi giảm 50% thuế TNDN do niêm yết chứng khoán và thực hiện truy thu thuế đối với các trường hợp này thì nay yêu cầu Cục Thuế điều chỉnh lại, chấp nhận theo năm doanh nghiệp tự kê khai hưởng ưu đãi giảm thuế TNDN do có chứng khoán niêm yết lần đầu để đảm bảo nguyên tắc xử lý thống nhất.

Trường hợp các doanh nghiệp niêm yết chứng khoán lần đầu giai đoạn từ năm 2004-2006, kể từ năm đầu tiên niêm yết chứng khoán đến hết năm 2008 doanh nghiệp đang trong thời gian hưởng ưu đãi miễn, giảm thuế TNDN theo quy định tại Luật Thuế TNDN, nhưng nếu đến năm 2008 doanh nghiệp vẫn chưa kê khai hưởng ưu đãi giảm 50% số thuế TNDN phải nộp do có chứng khoán niêm yết lần đầu thì từ năm 2009 theo quy định của Luật thuế TNDN sửa đổi có hiệu lực từ 01/01/2009, doanh nghiệp sẽ không được hưởng ưu đãi giảm 50% số thuế TNDN phải nộp do có chứng khoán niêm yết lần đầu giai đoạn từ năm 2004-2006.

Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế hướng dẫn và kiểm tra các doanh nghiệp thực hiện niêm yết chứng khoán lần đầu giai đoạn từ năm 2004 - 2006 thuộc đối tượng được giảm 50% thuế TNDN theo đúng kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 318/TB-VPCP và hướng dẫn tại công văn này. Trường hợp có vướng mắc đề nghị Cục Thuế báo cáo về Tổng cục Thuế để có hướng dẫn kịp thời.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);
- Vụ CST, PC (BTC), Cục TCDN, Ttra tài chính;
- Lưu: VT, PC (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Lê Hồng Hải

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2924/TCT-PC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2924/TCT-PC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/08/2011
Ngày hiệu lực19/08/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2924/TCT-PC ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp niêm yết chứng khoán


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2924/TCT-PC ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp niêm yết chứng khoán
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2924/TCT-PC
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýLê Hồng Hải
        Ngày ban hành19/08/2011
        Ngày hiệu lực19/08/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 2924/TCT-PC ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp niêm yết chứng khoán

           Lịch sử hiệu lực Công văn 2924/TCT-PC ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp niêm yết chứng khoán

           • 19/08/2011

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 19/08/2011

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực