Công văn 29247/CT-TTHT

Công văn 29247/CT-TTHT năm 2018 hướng dẫn chính sách thuế đối với khoản chi trả chiết khấu thương mại trong 3 năm do Cục thuế Thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 29247/CT-TTHT 2018 hướng dẫn chính sách thuế chi trả chiết khấu thương mại Hà Nội


TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 29247/CT-TTHT
V/v hướng dẫn chính sách thuế đối với khoản chi trả chiết khấu thương mại trong 3 năm.

Hà Nội, ngày 11 tháng 05 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty TNHH vật tư thú y Tiến Thành
(Đ/c: Số 11C3 KĐT Yên Hòa - Q. Cầu Giấy - Hà Nội)
MST: 0101025924

Trả lời công văn số 20032018 ngày 20/03/2017 của Công ty TNHH vật tư thú y Tiến Thành, Cục thuế Thành phố Hà Nội có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 5 Điều 10 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý thuế, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ quy định khai bổ sung hồ sơ khai thuế:

“5. Khai bổ sung hồ sơ khai thuế

a) Sau khi hết hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quy định, người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế có sai sót thì được khai bổ sung hồ sơ khai thuế.

…’

Căn cứ điểm 2.5 Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn lập hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ đối với một số trường hợp:

“2.5. Hàng hóa, dịch vụ áp dụng hình thức chiết khấu thương mại dành cho khách hàng thì trên hóa đơn GTGT ghi giá bán đã chiết khấu thương mại dành cho khách hàng, thuế GTGT, tng giá thanh toán đã có thuế GTGT.

Nếu việc chiết khấu thương mại căn cứ vào số lượng, doanh số hàng hóa, dịch vụ thì số tiền chiết khấu của hàng hóa đã bán được tính điều chỉnh trên hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ của lần mua cuối cùng hoặc kỳ tiếp sau. Trường hợp số tiền chiết khấu được lập khi kết thúc chương trình (kỳ) chiết khấu hàng bán thì được lập hóa đơn điều chỉnh kèm bảng kê các số hóa đơn cần điều chỉnh, s tiền, tiền thuế điều chỉnh. Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, bên bán và bên mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào.”

Căn cứ các quy định trên và theo nội dung trình bày trong công văn đơn vị hỏi, trường hợp Công ty TNHH vật tư thú y Tiến Thành có chương trình chiết khấu thương mại căn cứ vào doanh số hàng hóa mua cho một số khách hàng thân thiết thông qua việc ký kết hợp đồng chiết khấu thương mại từ ngày 02/01/2018 đến ngày 31/12/2020 trong đó có thỏa thuận: số tiền chiết khấu chỉ được chuyển trả cho khách hàng vào ngày tất toán phụ lục hợp đồng ngày 31/12/2020 khi khách hàng có doanh số đạt tối thiểu từ 12 tỉ đồng trở lên trong vòng 3 năm liên tiếp thì Công ty thực hiện theo văn bản có hiệu lực thi hành tại thời điểm tất toán phụ lục hợp đồng (điểm 2.5 Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC (nếu còn hiệu lực); văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế (nếu có)).

Trong quá trình thực hiện nếu còn vướng mắc, đề nghị đơn vị liên hệ với Phòng Kiểm tra thuế số 4 để được hướng dẫn cụ thể.

Cục thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng Pháp chế;
- Phòng Kiểm tra thuế số 4;

- Lưu: VT, TTHT(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn

 

 

Thuộc tính Công văn 29247/CT-TTHT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu29247/CT-TTHT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/05/2018
Ngày hiệu lực11/05/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật12 tháng trước
(26/06/2018)

Download Công văn 29247/CT-TTHT

Lược đồ Công văn 29247/CT-TTHT 2018 hướng dẫn chính sách thuế chi trả chiết khấu thương mại Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 29247/CT-TTHT 2018 hướng dẫn chính sách thuế chi trả chiết khấu thương mại Hà Nội
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu29247/CT-TTHT
        Cơ quan ban hànhCục thuế thành phố Hà Nội
        Người kýMai Sơn
        Ngày ban hành11/05/2018
        Ngày hiệu lực11/05/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại, Thuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật12 tháng trước
        (26/06/2018)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 29247/CT-TTHT 2018 hướng dẫn chính sách thuế chi trả chiết khấu thương mại Hà Nội

            Lịch sử hiệu lực Công văn 29247/CT-TTHT 2018 hướng dẫn chính sách thuế chi trả chiết khấu thương mại Hà Nội

            • 11/05/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 11/05/2018

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực