Công văn 2925/BYT-TB-CT

Công văn 2925/BYT-TB-CT năm 2016 về cấp phép nhập khẩu trang thiết bị y tế do Bộ Y tế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2925/BYT-TB-CT cấp phép nhập khẩu trang thiết bị y tế 2016


BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2925/BYT-TB-CT
V/v cấp phép nhập khẩu TTBYT

Hà Nội, ngày 20 tháng 5 năm 2016

 

Kính gửi: Công ty TNHH Thiết bị Y tế Phương Đông

Căn cứ Thông tư số 30/2015/TT-BYT ngày 12/10/2015 của Bộ Y tế quy định việc nhập khẩu trang thiết bị y tế.

Xét nội dung đề nghị tại công văn 0406/2016PD ngày 06/4/2016 của đơn vị nhập khẩu về việc nhập khẩu trang thiết bị y tế. Bộ Y tế đã tổ chức họp thẩm định hồ sơ nhập khẩu và duyệt cấp giấy phép nhập khẩu các trang thiết bị y tế (mới 100%) theo danh mục như sau:

TT

TÊN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

CHỦNG LOẠI

HÃNG, NƯỚC SẢN XUẤT

HÃNG, NƯỚC CHỦ SỞ HỮU

1

Hóa chất chạy thường quy cho máy phân tích dòng chảy tế bào

Danh mục đính kèm

Becton, Dickinson and Company, Mỹ

2

Hóa chất chạy hàng ngày cho máy phân tích dòng chảy tế bào

3

Hóa chất cho máy phân tích dòng chảy tế bào

Đề nghị đơn vị nhập khẩu thực hiện đúng các quy định hiện hành về nhập khẩu trang thiết bị y tế. Về nhãn hàng hóa phải theo đúng quy định pháp luật về nhãn, đồng thời phải chịu trách nhiệm về số lượng, trị giá và chất lượng các trang thiết bị y tế nhập khẩu theo quy định của pháp luật.

Giấy phép nhập khẩu này có hiệu lực một (01) năm kể từ ngày ký ban hành.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Bộ Y tế (để báo cáo);
- Hải quan cửa khẩu;
- Thanh tra Bộ;
- Cổng TTĐT Bộ Y tế;
- Lưu: VT, TB-CT(2b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Viết Tiến

 

DANH MỤC

(Kèm theo Công văn số 2925/BYT-TB-CT ngày 20/5/2016 của Bộ Y tế)

Hóa chất do hãng Becton, Dickinson and Company, Mỹ sản xuất:

1. Hóa chất chạy thường quy cho máy phân tích dòng chảy tế bào:

TT

Mã code

Tên sản phẩm

TT

Mã code

Tên sản phẩm

1

334224

BD FACS Shutdown Solution

4

340346

BD FACS Rinse Solution

2

338036

BD Stabilizing Fixative

5

342003

BD FACSFlow Sheath Fluid

3

340345

BD FACS Clean Solution

6

349202

BD FACS Lysing Solution

2. Hóa chất chy hàng ngày cho máy phân tích dòng chảy tế bào:

TT

Mã code

Tên sản phẩm

TT

Mã code

Tên sản phẩm

1

335775

BD FACS 7-Color Setup Beads

5

340486

BD Calibrite 3 Beads

2

340041

BD Simultest Control y1/y2a

6

340487

BD Calibrite APC Beads

3

340166

BD FACSCount Controls

7

340911

BD Multi-Check Control

4

340334

BD Trucount Tubes

8

340914

BD Multi-Check CD4 Low Control

3. Hóa chất cho máy phân tích dòng chảy tế bào:

TT

Mã code

Tên sản phẩm

TT

Mã code

Tên sản phẩm

1

337166

BD Multitest 6-Color TBNK Reagent (w/BD Trucount Tubes)

11

340401

BD Tritest CD4/CD8/CD3 (w/BD Trucount Tubes)

2

339010

BD FACSCount CD4 Reagents

12

340402

BD Tritest CD3/CD4/CD45
(w/BD Trucount Tubes)

3

340133

CD4 FITC

4

340183

BD HLA-B27 Kit

13

340491

BD Multitest CD3/CD8/CD45/CD4
(w/BD Trucount Tubes)

5

340298

BD Tritest CD4/CD8/CD3

14

340492

BD Multitest CD3/CD16+CD56/CD45/CD19
(w/BD Trucount Tubes)

6

340300

BD Tritest CD3/CD16+56/CD45

15

340499

BD Multitest CD3/CD8/CD45/CD4

7

340344

BD Tritest CD3/CD8/CD45

16

340542

CD3 FITC

8

340381

BD Tritest CD3/CD19/CD45

17

340991

BD Stem Cell Control Kit

9

340383

BD Tritest CD3/CD4/CD45

18

344563

BD Stem Cell Enumeration Kit

10

340385

BD Tritest IgG1/lgG1/CD45

19

349201

CD3 FITC

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2925/BYT-TB-CT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2925/BYT-TB-CT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/05/2016
Ngày hiệu lực20/05/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2925/BYT-TB-CT cấp phép nhập khẩu trang thiết bị y tế 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2925/BYT-TB-CT cấp phép nhập khẩu trang thiết bị y tế 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2925/BYT-TB-CT
        Cơ quan ban hànhBộ Y tế
        Người kýNguyễn Viết Tiến
        Ngày ban hành20/05/2016
        Ngày hiệu lực20/05/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 2925/BYT-TB-CT cấp phép nhập khẩu trang thiết bị y tế 2016

             Lịch sử hiệu lực Công văn 2925/BYT-TB-CT cấp phép nhập khẩu trang thiết bị y tế 2016

             • 20/05/2016

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 20/05/2016

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực