Công văn 2925/TCT-CS

Công văn số 2925/TCT-CS về chính sách thuế do Tổng cục Thuế ban hành.

Nội dung toàn văn Công văn 2925/TCT-CS chính sách thuế


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2925/TCT-CS

V/v: Chính sách thuế

Hà Nội, ngày 25 tháng 07 năm 2007 

 

Kính gửi: Cục thuế thành phố Đà Nẵng

 

Trả lời công văn số 2107/CT-QLKK ngày 23/04/2007 của Cục thuế thành phố Đà Nẵng đề nghị hướng dẫn về chính sách thuế, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Tại điểm 6 Mục I, Thông tư số 10/2006/TT-BTC ngày 14/2/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Quyết định số 75/1998/QĐ-TTg ngày 04/04/1998 của Thủ tướng Chính phủ quy định về mã số đối tượng nộp thuế quy định về đăng ký thuế: “Tổ chức, cá nhân nộp thuế phải đăng ký thuế theo mẫu quy định với cơ quan thuế trong thời hạn 10 ngày kể từ: ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh …

Theo quy định trên thì Doanh nghiệp nhà nước chuyển đổi hình thức sở hữu sang Công ty cổ phần. Công ty cổ phần được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngày 10/11/2006 thì phải đăng ký thuế theo mẫu quy định với cơ quan thuế trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Trường hợp Công ty cổ phần được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngày 10/11/2006, nhưng đăng ký thuế với cơ quan thuế ngày 01/01/2007 thì Công ty cổ phần bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế theo quy định tại mục I, Phần B, Thông tư số 41/2004/TT-BTC ngày 18/5/2004 của Bộ Tài Chính.

2. Căn cứ hướng dẫn tại Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính quy định:

- “Cơ sở kinh doanh sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, phá sản, chuyển đổi sở hữu; giao, bán, khoán, cho thuê doanh nghiệp Nhà nước cơ sở cũng phải thực hiện quyết toán thuế với cơ quan thuế trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày có quyết định sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, phá sản, chuyển đổi sở hữu; giao, bán, khoán, cho thuê doanh nghiệp Nhà nước”.

- “Cơ sở kinh doanh quyết toán thuế khi sáp nhập, hợp nhất, chia tách, giải thể, phá sản, chuyển đổi sở hữu; giao, bán, khoán, cho thuê doanh nghiệp Nhà nước có thuế GTGT nộp thừa, số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết”.

Theo hướng dẫn trên thì:

- Trường hợp Doanh nghiệp nhà nước chuyển đổi hình thức sở hữu sang Công ty cổ phần, có quyết định chuyển đổi hình thức sở hữu. Trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày có quyết định chuyển đổi hình thức sở hữu mà doanh nghiệp nhà nước có phát sinh các khoản chi phí theo hóa đơn mang đúng tên, mã số thuế của doanh nghiệp thì doanh nghiệp nhà nước căn cứ vào hóa đơn, chứng từ để kê khai, quyết toán thuế với cơ quan thuế.

- Trường hợp Doanh nghiệp nhà nước chuyển đổi hình thức sở hữu sang Công ty cổ phần thực hiện quyết toán thuế với cơ quan thuế có số thuế GTGT nộp thừa, số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết thì được hoàn theo quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế thành phố Đà Nẵng được biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện.

 

 

Nơi nhận

- Như trên

- Vụ Pháp chế

- Lưu: VT, PC, HT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

 

 

 

 

Phạm Duy Khương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2925/TCT-CS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2925/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/07/2007
Ngày hiệu lực25/07/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2925/TCT-CS chính sách thuế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2925/TCT-CS chính sách thuế
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2925/TCT-CS
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýPhạm Duy Khương
        Ngày ban hành25/07/2007
        Ngày hiệu lực25/07/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật18 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 2925/TCT-CS chính sách thuế

           Lịch sử hiệu lực Công văn 2925/TCT-CS chính sách thuế

           • 25/07/2007

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 25/07/2007

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực