Công văn 2929/VPCP-KTTH

Công văn 2929/VPCP-KTTH trình Thủ tướng Chính phủ sửa đổi Quyết định 71/2008/QĐ-TTg về ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2929/VPCP-KTTH sửa đổi Quyết định 71/2008/QĐ-TTg


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2929/VPCP-KTTH
V/v sửa đổi, bổ sung Quyết định 71/2008/QĐ-TTg về ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản.

Hà Nội, ngày 10 tháng 5 năm 2011

 

Kính gửi: Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Xét đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại công văn số 61/BC-BTNMT ngày 30 tháng 3 năm 2011 về tình hình thực hiện Quyết định 71/2008/QĐ-TTg ngày 29 tháng 5 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Bộ Tài nguyên và Môi trường sơ kết đánh giá 3 năm thực hiện Quyết định 71/2008/QĐ-TTg ngày 29 tháng 5 năm 2008 về ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản; trình Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung Quyết định này cho phù hợp với yêu cầu của tình hình mới.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan liên quan biết, thực hiện

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ và các PTTgCP;
- Các Bộ: Tài chính, Tư pháp,
 Công Thương, Công an;
- VPCP: BTCN, các PCN: Văn Trọng Lý, Phạm Văn Phượng, các Vụ: TKBT, KTN, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTTH (3) 21

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Văn Phượng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2929/VPCP-KTTH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2929/VPCP-KTTH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/05/2011
Ngày hiệu lực10/05/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 2929/VPCP-KTTH

Lược đồ Công văn 2929/VPCP-KTTH sửa đổi Quyết định 71/2008/QĐ-TTg


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2929/VPCP-KTTH sửa đổi Quyết định 71/2008/QĐ-TTg
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2929/VPCP-KTTH
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýPhạm Văn Phượng
        Ngày ban hành10/05/2011
        Ngày hiệu lực10/05/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 2929/VPCP-KTTH sửa đổi Quyết định 71/2008/QĐ-TTg

             Lịch sử hiệu lực Công văn 2929/VPCP-KTTH sửa đổi Quyết định 71/2008/QĐ-TTg

             • 10/05/2011

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 10/05/2011

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực