Công văn 2931/BHXH-BC

Công văn 2931/BHXH-BC cấp kinh phí kết dư quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2010 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2931/BHXH-BC cấp kinh phí kết dư quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế


BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2931/BHXH-BC
V/v cấp kinh phí kết dư quỹ KCB BHYT năm 2010

Hà Nội, ngày 13 tháng 07 năm 2011

 

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã có Công văn số 2585/BHXH-CSYT ngày 21/6/2011 hướng dẫn Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là BHXH tỉnh) về việc sử dụng kinh phí kết dư quỹ khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2010. Để có cơ sở chuyển kinh phí kết dư quỹ khám, chữa bệnh bảo hiểm xã hội năm 2010 cho BHXH các tỉnh, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đề nghị BHXH các tỉnh thực hiện một số nội dung sau:

1. Sau khi Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kế hoạch sử dụng số kết dư quỹ khám, chữa bệnh BHYT được sử dụng tại địa phương, BHXH các tỉnh báo cáo Bảo hiểm xã hội Việt Nam bản kế hoạch đã được phê duyệt.

Căn cứ kế hoạch đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, Bảo hiểm xã hội Việt Nam chuyển toàn bộ kinh phí tập huấn, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ về chính sách bảo hiểm y tế và hỗ trợ công tác thanh tra, kiểm tra, khen thưởng (nếu có) cho BHXH các tỉnh để cấp cho các đơn vị thực hiện

2. Chuyển kinh phí mua sắm trang thiết bị y tế

- Sau khi hợp đồng mua bán trang thiết bị y tế giữa đơn vị với nhà thầu được ký kết, BHXH tỉnh báo cáo kết quả về Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Bảo hiểm xã hội Việt Nam sẽ chuyển 30% giá trị hợp đồng mua sắm trang thiết bị y tế cho BHXH tỉnh để BHXH tỉnh ứng cho đơn vị thực hiện.

- Khi đơn vị trúng thầu hoàn thành việc bàn giao hàng hóa, cung cấp toàn bộ chứng từ thanh quyết toán và nộp bảo lãnh bảo hành sản phẩm theo quy định của Hợp đồng, BHXH tỉnh báo cáo về Bảo hiểm xã hội Việt Nam để Bảo hiểm xã hội Việt Nam chuyển tiếp 70% giá trị hợp đồng còn lại cho BHXH tỉnh để BHXH tỉnh cấp cho các đơn vị thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Giám đốc (b/cáo);
- Các Phó TGĐ (b/cáo);
- Ban THCS BHYT;
- Lưu: VT, BC (3).

TL. TỔNG GIÁM ĐỐC
KT. TRƯỞNG BAN CHI
PHÓ TRƯỞNG BAN
Nguyễn Thị Thanh Xuân

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2931/BHXH-BC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2931/BHXH-BC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/07/2011
Ngày hiệu lực13/07/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2931/BHXH-BC cấp kinh phí kết dư quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2931/BHXH-BC cấp kinh phí kết dư quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2931/BHXH-BC
        Cơ quan ban hànhBảo hiểm xã hội Việt Nam
        Người kýNguyễn Thị Thanh Xuân
        Ngày ban hành13/07/2011
        Ngày hiệu lực13/07/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 2931/BHXH-BC cấp kinh phí kết dư quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế

             Lịch sử hiệu lực Công văn 2931/BHXH-BC cấp kinh phí kết dư quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế

             • 13/07/2011

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 13/07/2011

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực