Công văn 2932/SCT-QLNL

Công văn 2932/SCT-QLNL năm 2021 về hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch COVID-19 đợt 3 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Nội dung toàn văn Công văn 2932/SCT-QLNL 2021 hỗ trợ giảm giá điện do ảnh hưởng của COVID19 đợt 3 Hồ Chí Minh


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2932/SCT-QLNL
V/v hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch COVID-19 đợt 3 trên địa bàn thành phố.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 6 năm 2021

 

Kính gửi:

- Sở Y tế, Sở Du lịch;
- Bộ Chỉ huy Quân sự Thành phố;
- Công an Thành phố;
- Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức;
- Ủy ban nhân dân các quận-huyện;
- Tổng công ty Điện lực thành phố -TNHH.

Căn cứ hướng dẫn của Bộ Công Thương tại Công văn số 3163/BCT-ĐTĐL ngày 03 tháng 6 năm 2021 về việc hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch COVID-19 đợt 3, Sở Công Thương hướng dẫn triển khai thực hiện giảm giá bán điện, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện để tháo gỡ khó khăn trong bối cảnh tác động của dịch COVID-19 như sau:

1. Đối tượng hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện:

a) Giảm giá bán điện từ mức giá bán lẻ điện áp dụng cho kinh doanh bằng mức giá bán lẻ điện áp dụng cho các ngành sản xuất quy định tại Quyết định số 648/QĐ-BCT ngày 20/3/2019 của Bộ Công Thương về điều chỉnh mức giá bán lẻ bình quân và quy định giá bán điện cho khách hàng sử dụng điện là cơ sở lưu trú du lịch theo quy định tại Luật Du lịch 2017 và các văn bản pháp luật có liên quan.

b) Giảm tiền điện (giá trị trước thuế) trực tiếp cho các cơ sở phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 không thu phí, mua điện từ các Công ty Điện lực trực thuộc Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh và các đơn vị bán lẻ điện. Mức giảm tiền điện như sau:

- Giảm 100% tiền điện cho các cơ sở đang thực hiện làm nơi cách ly, khám bệnh tập trung bệnh nhân nghi nhiễm, đã nhiễm COVID-19.

- Giảm 20% tiền điện cho các cơ sở y tế đang được dùng để khám, xét nghiệm, điều trị bệnh nhân nghi nhiễm, đã nhiễm COVID-19.

Không thực hiện hỗ trợ giảm tiền điện đối với các cơ sở phục vụ phòng chống bệnh COVID-19 thu phí cách ly y tế tập trung theo chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 08 tháng 02 năm 2021 về chi phí cách ly y tế, khám, chữa bệnh và một số chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch COVID-19.

2. Thời gian hỗ trợ giảm giá điện và giảm tiền điện cho khách hàng sử dụng điện: theo quy định tại mục 1 Công văn này là bảy (7) tháng kể từ kỳ hóa đơn tiền điện tháng 6 năm 2021 đến kỳ hóa đơn tiền điện tháng 12 năm 2021.

3. Sau thời gian giảm giá điện, giảm tiền điện theo quy định tại mục 2 Công văn này: áp dụng giá bán điện cho tất cả các đối tượng khách hàng theo quy định tại Quyết định số 648/QĐ-BCT ngày 20 tháng 3 năm 2019 hoặc tại quy định khác thay thế.

4. Tổ chức thực hiện:

Để kịp thời triển khai thực hiện, Sở Công Thương đề nghị các cơ quan, đơn vị phối hợp thực hiện các nội dung sau:

4.1 Đề nghị Sở Y tế lập và cung cấp danh sách cho Tổng công ty Điện lực thành phố các cơ sở phòng, chống dịch COVID-19 không thu phí trên địa bàn thành phố để làm cơ sở cho việc thực hiện hỗ trợ giảm tiền điện.

4.2 Đề nghị Sở Du lịch lập và cung cấp danh sách cho Tổng công ty Điện lực thành phố các cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn thành phố theo quy định tại Luật Du lịch 2017 và các văn bản pháp luật có liên quan để làm cơ sở cho việc thực hiện hỗ trợ giảm giá điện.

4.3 Đề nghị Tổng công ty Điện lực thành phố chỉ đạo các Công ty Điện lực trực thuộc niêm yết công khai Công văn số 3163/BCT-ĐTĐL ngày 03 tháng 6 năm 2021 của Bộ Công Thương và các văn bản khác có liên quan tại tất cả các địa điểm giao dịch với khách hàng theo đúng quy định.

4.4 Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, Ủy ban nhân dân các quận - huyện phối hợp, hỗ trợ các Công ty Điện lực khu vực trong công tác tổ chức tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện giảm giá điện, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch COVID-19 theo hướng dẫn của Bộ Công Thương tại Công văn số 3163/BCT-ĐTĐL ngày 03 tháng 6 năm 2021.

4.5 Đề nghị Tổng công ty Điện lực thành phố chỉ đạo các Công ty Điện lực trực thuộc yêu cầu các đơn vị bán lẻ điện (đơn vị mua điện của Tổng công ty Điện lực thành phố bán lẻ cho các khách hàng sử dụng điện) lập hồ sơ giảm giá điện, giảm tiền điện cho khách hàng sử dụng điện trên địa bàn quản lý thuộc đối tượng được quy định tại mục 1 Công văn này gửi Tổng công ty Điện lực thành phố để làm căn cứ hoàn trả tiền mua buôn điện. Hồ sơ giảm giá bán điện, giảm tiền điện bao gồm:

- Danh sách khách hàng thực tế thực hiện giảm giá điện, giảm tiền điện trong kỳ ghi chỉ số.

- Bảng kê số tiền giảm giá điện, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện trong kỳ ghi chỉ số có xác nhận của đại diện hợp pháp của đơn vị bán lẻ điện.

- Đối với khách hàng sử dụng điện thực hiện giảm giá điện tại điểm a mục 1 Công văn này, đơn vị bán lẻ điện có trách nhiệm phối hợp với Tổng công ty Điện lực thành phố để cung cấp đủ hồ sơ phục vụ tính toán tiền điện tại công tơ tổng của kỳ ghi chỉ số. Đối với khách hàng sử dụng điện được giảm tiền điện tại điểm b mục 1 Công văn này, thực hiện theo thời gian nhận được danh sách các cơ sở phòng, chống dịch COVID 19 không thu phí do Sở Y tế cung cấp.

Sở Công Thương đề nghị các cơ quan, đơn vị tổ chức triển khai thực hiện. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các cơ quan, đơn vị gửi văn bản về Sở Công Thương để xem xét hướng dẫn./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND TP “để báo cáo”;
- Lưu: VT, QLNL.

GIÁM ĐỐC
Bùi Tá Hoàng Vũ

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2932/SCT-QLNL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2932/SCT-QLNL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/06/2021
Ngày hiệu lực08/06/2021
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2932/SCT-QLNL 2021 hỗ trợ giảm giá điện do ảnh hưởng của COVID19 đợt 3 Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2932/SCT-QLNL 2021 hỗ trợ giảm giá điện do ảnh hưởng của COVID19 đợt 3 Hồ Chí Minh
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2932/SCT-QLNL
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýBùi Tá Hoàng Vũ
        Ngày ban hành08/06/2021
        Ngày hiệu lực08/06/2021
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Công văn 2932/SCT-QLNL 2021 hỗ trợ giảm giá điện do ảnh hưởng của COVID19 đợt 3 Hồ Chí Minh

         Lịch sử hiệu lực Công văn 2932/SCT-QLNL 2021 hỗ trợ giảm giá điện do ảnh hưởng của COVID19 đợt 3 Hồ Chí Minh

         • 08/06/2021

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 08/06/2021

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực