Công văn 2935/UBND-VX

Công văn 2935/UBND-VX về biện pháp an toàn cho Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2935/UBND-VX 2020 biện pháp an toàn cho Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông Hồ Chí Minh


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 2935/UBND-VX
Về một số biện pháp an toàn cho Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 8 năm 2020

 

Kính gửi: Thành viên Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp trung học phổ thông Thành ph Hồ Chí Minh năm 2020

Thực hiện Công văn số 2832/BGDĐT-QLCL ngày 30 tháng 7 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về tăng cường biện pháp bảo đảm an toàn cho Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 và Công văn số 2873/BGDĐT-QLCL ngày 03 tháng 8 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 trong điều kiện dịch COVID-19 diễn biến phức tạp.

Xét đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 2467/TTr-GDĐT-VP ngày 03 tháng 8 năm 2020; nhằm đảm bảo an toàn cho Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (sau đây gọi tắt là Kỳ thi); Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu các sở, ngành và Ủy ban nhân dân quận - huyện trin khai nghiêm túc một số biện pháp sau:

1. Sở Giáo dục và Đào tạo

Chỉ đạo và rà soát việc thực hiện các biện pháp nhằm đảm bảo an toàn, phòng chống dịch bệnh cho Kỳ thi, cụ thể:

- Đối với thí sinh:

Thí sinh chủ động thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo khuyến cáo của Ngành Y tế, phải đeo khẩu trang khi đi đến và rời khỏi Điểm thi, trong thời gian ở tại Điểm thi, bước vào phòng thi.

- Đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia công tác thi

+ Nghiêm túc thực hiện khai báo tình hình sức khỏe, lịch sử di chuyển theo quy định; thực hiện nghiêm các biện pháp phòng ngừa theo khuyến cáo Ngành Y tế; thường xuyên rửa tay và đeo khẩu trang trong suốt thời gian thực hiện nhiệm vụ.

+ Các nhân sự thuộc diện F0, F1, F2 (theo quy định Ngành Y tế) không tham gia vào các khâu của Kỳ thi.

+ Tuân thủ nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 của Ngành Y tế, nhất là với những nhân sự thực hiện nhiệm vụ đặc biệt.

- Đối với Điểm thi:

+ Phối hp với Ngành y tế địa phương tiến hành khử khuẩn trước Kỳ thi và cuối mỗi ngày thi. Trang bị đầy đủ vật dụng cần thiết phòng chống dịch COVID-19: dung dịch sát khuẩn tay, dụng cụ đo thân nhiệt, khẩu trang,... phục vụ cho Kỳ thi.

+ Trong thời gian tổ chức thi, giữ gìn phòng thi, điểm thi sạch sẽ, thông thoáng tối đa nhưng phải đảm bảo các yếu tố an toàn, bảo mật cho Kỳ thi.

2. SY tế

- Chỉ đạo y tế địa phương hỗ trợ các điểm thi tổng vệ sinh, khử khuẩn trước ngày làm việc đầu tiên 2 ngày và sau mỗi ngày làm việc.

- Rà soát, lập danh sách thí sinh và cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia các khâu trong Kỳ thi thuộc đối tượng F0, F1, F2; gửi Sở Giáo dục và Đào tạo trước ngày 05 tháng 8 năm 2020, đồng thời thông tin khẩn nếu có trường hợp phát sinh.

- Xây dựng, lập phương án cụ thể về chuyên môn để xử lí kịp thời đối với các trường hợp xuất hiện thí sinh, người làm công tác thi thuộc diện F1, F2 (trước và trong khi thi), các trường hợp cách li khu vực thi,...

- Hỗ trợ các thiết bị tầm nhiệt để phục vụ công tác đo thân nhiệt cho các điểm thi có đông thí sinh, tránh ùn tắc, thực hiện tốt quy định về giãn cách.

3. Ủy ban nhân dân các quận - huyện

- Xây dựng phương án, bảo đảm an toàn cho thí sinh và cán bộ, giáo viên, nhân viên làm công tác thi tại địa phương. Trong đó, đặc biệt lưu ý việc phối hp giữa các ban ngành địa phương, hỗ trợ các điểm thi thực hiện quy đnh về giãn cách, nhất là cuối mỗi buổi thi.

- Chỉ đạo ngành y tế địa phương hỗ trợ điểm thi thực hiện khử khuẩn toàn bộ điểm thi trước ngày làm việc đầu tiên 2 ngày và sau mỗi ngày làm việc.

- Huy động trang thiết bị, cơ sở vật chất (dụng cụ đo thân nhiệt, khẩu trang, dung dịch sát khun tay,...) từ các nguồn tại địa phương, từ các cơ sở giáo dục không tổ chức đim thi,... để hỗ trợ cho các điểm thi.

- Chỉ đạo các cơ sở giáo dục lân cận trên tinh thần sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ, hỗ trợ Kỳ thi trong điều kiện cần thiết.

Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị có liên quan triển khai đầy đủ, thực hiện nghiêm các quy định trên để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho Kỳ thi./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- TTTU;
- TT HĐND.TP;
- TTUB: CT, các PCT;
- Ban Tuyên giáo Thành ủy;
- Báo - Đài thành phố;
- VPUB: CPVP; Các Phòng CV;
- Lưu: VT, (VX/VNga).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Dương Anh Đức

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2935/UBND-VX

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2935/UBND-VX
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/08/2020
Ngày hiệu lực05/08/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 tháng trước
(07/08/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2935/UBND-VX 2020 biện pháp an toàn cho Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2935/UBND-VX 2020 biện pháp an toàn cho Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông Hồ Chí Minh
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2935/UBND-VX
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýDương Anh Đức
        Ngày ban hành05/08/2020
        Ngày hiệu lực05/08/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 tháng trước
        (07/08/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 2935/UBND-VX 2020 biện pháp an toàn cho Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông Hồ Chí Minh

           Lịch sử hiệu lực Công văn 2935/UBND-VX 2020 biện pháp an toàn cho Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông Hồ Chí Minh

           • 05/08/2020

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 05/08/2020

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực