Công văn 2936/LĐTBXH-TCDN

Công văn 2936/LĐTBXH-TCDN năm 2015 hướng dẫn công tác đào tạo, tuyển sinh tại các cơ sở đã đăng ký hoạt động dạy nghề khi Luật Giáo dục nghề nghiệp có hiệu lực do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2936/LĐTBXH-TCDN 2015 đào tạo tuyển sinh tại cơ sở đã đăng ký hoạt động dạy nghề


BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------
--

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2936/LĐTBXH-TCDN
V/v hướng dẫn công tác đào tạo, tuyển sinh tại các cơ sở đã đăng ký hoạt động dạy nghề khi Luật Giáo dục nghề nghiệp có hiệu lực

Hà Nội, ngày 27 tháng 07 năm 2015

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại Công văn số 5626/VPCP-KGVX ngày 20/7/2015 của Văn phòng Chính phủ về việc hướng dẫn công tác đào tạo, tuyển sinh tại các cơ sở đã đăng ký hoạt động dạy nghề khi Luật Giáo dục nghề nghiệp có hiệu lực ngày 01/7/2015 (gọi tắt là cơ sở đã đăng ký hoạt động dạy nghề), Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị quý Cơ quan hướng dẫn, chỉ đạo các cơ sở đã đăng ký hoạt động dạy nghề thuộc phạm vi quản lý của mình với nội dung cụ thể như sau:

1. Đối với các khóa học tuyển sinh trước ngày 01/7/2015, việc tổ chức, quản lý đào tạo ở các trình độ cao đẳng nghề, trung cấp nghề, sơ cấp nghề được thực hiện theo các quy định đã được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành theo Luật Dạy nghề đến khi kết thúc khóa học.

2. Trong khi chờ các văn bản hướng dẫn tổ chức, quản lý đào tạo theo Luật Giáo dục nghề nghiệp:

- Đối với các ngành, nghề chưa xây dựng được chương trình đào tạo theo quy định của Luật Giáo dục nghề nghiệp thì tùy theo từng trường sẽ được phép tuyển sinh các trình độ cao đẳng nghề, trung cấp nghề, sơ cấp nghề theo quy định của các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật Dạy nghề; tuyển sinh đối tượng này phải kết thúc trước ngày 31/12/2016 và tổ chức, quản lý đào tạo được thực hiện theo quy định đã được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành theo Luật Dạy nghề đến khi kết thúc khóa học.

- Trong trường hợp các ngành, nghề đã xây dựng được chương trình đào tạo theo hướng dẫn của cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp ở Trung ương thì được tuyển sinh (trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp), tổ chức, quản lý đào tạo được thực hiện theo các văn bản quy định của cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp ở Trung ương hướng dẫn thực hiện Luật Giáo dục nghề nghiệp.

Trân trọng cảm ơn sự phối hợp của quý Cơ quan./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các đồng chí Thứ trưởng;
- Sở LĐTBXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Bộ LĐTBXH: Vụ Pháp chế, Vụ KHTC, Văn phòng Bộ;
- Lưu: VT, TCDN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Huỳnh Văn Tí

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2936/LĐTBXH-TCDN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2936/LĐTBXH-TCDN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/07/2015
Ngày hiệu lực27/07/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2936/LĐTBXH-TCDN 2015 đào tạo tuyển sinh tại cơ sở đã đăng ký hoạt động dạy nghề


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2936/LĐTBXH-TCDN 2015 đào tạo tuyển sinh tại cơ sở đã đăng ký hoạt động dạy nghề
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2936/LĐTBXH-TCDN
        Cơ quan ban hànhBộ Lao động - Thương binh và Xã hội
        Người kýHuỳnh Văn Tí
        Ngày ban hành27/07/2015
        Ngày hiệu lực27/07/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 2936/LĐTBXH-TCDN 2015 đào tạo tuyển sinh tại cơ sở đã đăng ký hoạt động dạy nghề

             Lịch sử hiệu lực Công văn 2936/LĐTBXH-TCDN 2015 đào tạo tuyển sinh tại cơ sở đã đăng ký hoạt động dạy nghề

             • 27/07/2015

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 27/07/2015

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực