Công văn 2936/TCT-CS

Công văn số 2936/TCT-CS về nghĩa vụ nộp ngân sách đối với các hợp đồng mua bán nền nhà để bố trí tái định cư dự án trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Tổng cục Thuế ban hành.

Nội dung toàn văn Công văn 2936/TCT-CS nghĩa vụ nộp ngân sách hợp đồng mua bán nền nhà để bố trí tái định cư dự án trên địa bàn HCM


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ
******
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********
Số: 2936/TCT-CS

V/v: nghĩa vụ nộp ngân sách đối với các hợp đồng mua bán nền nhà để bố trí tái định cư dự án trên địa bàn thành phố

Hà Nội, ngày 26 tháng 07 năm 2007 

Kính gửi: UBND thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 3053/UBND-ĐTMT ngày 22/5/2007 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và công văn số 2690/CT-THDT ngày 27/03/2007 của Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh về việc nghĩa vụ nộp ngân sách đối với các hợp đồng mua bán nền nhà để bố trí tái định cư cho các dự án trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Tại Điều 1 Chương 1 Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định: “Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ (gọi chung là cơ sở kinh doanh) có thu nhập phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp” và Điều 10 Chương III Nghị định số 164/2003/NĐ-CP cũng quy định: thu nhập từ hoạt động chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất cùng với kết cấu hạ tầng trên đất phải chịu thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất.

Theo Chỉ thị số 24/2004/CT-UB ngày 31/8/2004 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và công văn số 2724/UBND-TC ngày 06/11/2006 của Ủy ban nhân dân Quận 12 về việc thu hồi kinh phí chuyển nhượng 144 nền trong dự án Khu nhà ở phường Thới An để hoàn trả ngân sách; thì trường hợp Công ty dịch vụ và phát triển đô thị quận 12 ký hợp đồng mua nhà với Công ty TNHH một thành viên xây dựng và kinh doanh nhà Phú Nhuận và bán lại cho các hộ gia đình có tiêu chuẩn tái định cư có chênh lệch từ hoạt động mua bán nền nhà phải chuyển trả về ngân sách thì không phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp từ hoạt động chuyển quyền sử dụng đất.

2. Căn cứ Điều 10 Luật thuế giá trị gia tăng: Cơ sở kinh doanh nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ được khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào của hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế giá trị gia tăng. Trường hợp Công ty Dịch vụ và Phát triển Đô thị quận 12 thực hiện hoạt động thu hộ – chi hộ Ủy ban nhân dân quận 12 (ngân sách tỉnh) các khoản có liên quan đến hoạt động mua, bán nền nhà để bố trí tái định cư không phải kê khai, nộp thuế GTGT cho hoạt động thu hộ này. Trường hợp Công ty được Ủy ban nhân dân thành phố trả cho một khoản kinh phí để thực hiện thu hộ - chi hộ trong hoạt động mua bán nền nhà nêu trên, Công ty phải kê khai, nộp thuế GTGT theo quy định. Số thuế GTGT đầu vào có liên quan đến thực hiện hoạt động thu hộ - chi hộ Công ty được kê khai khấu trừ/hoàn thuế GTGT theo quy định.

Đối với các khoản thu hộ – chi hộ nêu trên Công ty phải hạch toán để theo dõi riêng không được gộp chung vào hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Trường hợp Công ty không thực hiện hoạt động thu hộ - chi hộ ngân sách nhà nước mà chuyển sang mục đích kinh doanh để bán thì Công ty phải thực hiện kê khai, nộp thuế theo quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh được biết và chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện.

 

Nơi nhận

-Như trên;

- Cục thuế TP Hồ Chí Minh;

- Vụ Pháp chế;

- Lưu: VT, PC, HT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

 

 

Phạm Duy Khương

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2936/TCT-CS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2936/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/07/2007
Ngày hiệu lực26/07/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2936/TCT-CS nghĩa vụ nộp ngân sách hợp đồng mua bán nền nhà để bố trí tái định cư dự án trên địa bàn HCM


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2936/TCT-CS nghĩa vụ nộp ngân sách hợp đồng mua bán nền nhà để bố trí tái định cư dự án trên địa bàn HCM
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2936/TCT-CS
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýPhạm Duy Khương
        Ngày ban hành26/07/2007
        Ngày hiệu lực26/07/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật18 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Công văn 2936/TCT-CS nghĩa vụ nộp ngân sách hợp đồng mua bán nền nhà để bố trí tái định cư dự án trên địa bàn HCM

          Lịch sử hiệu lực Công văn 2936/TCT-CS nghĩa vụ nộp ngân sách hợp đồng mua bán nền nhà để bố trí tái định cư dự án trên địa bàn HCM

          • 26/07/2007

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 26/07/2007

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực