Công văn 2938/BKHCN-ƯDCN

Công văn 2938/BKHCN-ƯDCN năm 2017 về cung cấp số liệu phục vụ tính toán tốc độ đổi mới công nghệ, thiết bị năm 2016-2017 do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2938/BKHCN-ƯDCN 2017 tốc độ đổi mới công nghệ thiết bị 2016 2017


BKHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2938/BKHCN-ƯDCN
V/v Cung cấp số liệu phục vụ tính toán tốc độ đổi mới công nghệ, thiết bị năm 2016-2017

Hà Nội, ngày 07 tháng 9 năm 2017

 

Kính gửi: UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Triển khai nhiệm vụ tính toán tốc độ đổi mới công nghệ, thiết bị năm 2016 - 2017 theo mục tiêu của Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ giai đoạn 2011-2020 (Quyết định 418/QĐ-TTg ngày 11/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ), Bộ Khoa học và Công nghệ trân trọng đề nghị Quý cơ quan triển khai thu thập, tổng hợp số liệu về chỉ tiêu chuyn giao công nghệ, thiết bị năm 2016 (Chi tiết tại Phụ lục kèm theo).

Sliệu tổng hợp được gửi về Cục ng dụng và Phát triển công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ, theo địa chỉ: Tầng 10, Tòa nhà Bộ Khoa học và Công nghệ, số 113 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội, trước ngày 20/9/2017, đồng thời gửi file mm về địa chỉ thư điện tử: pnphuc@most.gov.vn.

Chi tiết xin liên hệ: Ông Phạm Ngọc Phúc, Chuyên viên Phòng Quản lý công nghệ, Cục ng dụng và Phát triển công nghệ, điện thoại: (024).224234400, 01659999965.

Trân trọng cảm ơn./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- L
ưu: VT, ƯDCN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Tùng

 

PHỤ LỤC

(Kèm theo Công văn số 2938/BKHCN-ƯDCN, ngày 07 tháng 9 năm 2017)

Chỉ tiêu thu thập

Số lượng và giá trị hợp đồng chuyn giao công nghệ

VN-NN

NN-VN

Trong nước

Số lượng hợp đồng

Giá trị hợp đồng

Số lượng hợp đồng

Giá trị hợp đồng

Số lượng hợp đng

Giá trị hợp đng

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

2016

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:

1. Đầu mi cung cấp số liệu

- Họ và tên: .........................................

- Điện thoại di động:..............................

- Email: ...............................................

2. Giải thích các chữ viết tắt

- VN-NN: Chuyn giao công nghệ từ Việt Nam ra nước ngoài:

- NN-VN: Chuyn giao công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam

- NSNN: Ngân sách nhà nước

3. Hướng dẫn cách ghi số liệu

3.1. Thng nhất cách hiu, ghi giá trị và kinh phí tại cột (2), (4), (6):

- Đơn vị là triệu đồng

- Du ngăn cách giữa đơn vị nghìn, triệu, tỷ là du chm (.)

- Cách làm tròn số và cách ghi tại các cột (ví dụ: Giá trị hợp đồng là 123.956.789 VNĐ (Một trăm hai mươi ba triệu chín trăm năm mươi sáu nghìn by trăm tám mươi chín đồng) được làm tròn là 123 triệu VNĐ và ghi vào cột là 123. Hoặc Giá trị hợp đồng là 1.234.956.890 VNĐ (Một tỷ hai trăm ba mươi tư triệu chín trăm năm mươi sáu nghìn tám trăm chín mươi đồng) được làm tròn là 1.234 triệu VNĐ và ghi vào cột là 1.234).

- Đối với ngoại tệ: Tỷ giá quy đổi 1 USD = 22.500 VNĐ).

3.2. S lượng hợp đồng và số lượng nhiệm vụ tại cột (1), (3), (5): Ghi rõ bằng số (ví dụ: 07 hoặc 12,..)

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2938/BKHCN-ƯDCN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2938/BKHCN-ƯDCN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/09/2017
Ngày hiệu lực07/09/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 2938/BKHCN-ƯDCN

Lược đồ Công văn 2938/BKHCN-ƯDCN 2017 tốc độ đổi mới công nghệ thiết bị 2016 2017


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2938/BKHCN-ƯDCN 2017 tốc độ đổi mới công nghệ thiết bị 2016 2017
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2938/BKHCN-ƯDCN
        Cơ quan ban hànhBộ Khoa học và Công nghệ
        Người kýTrần Văn Tùng
        Ngày ban hành07/09/2017
        Ngày hiệu lực07/09/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 2938/BKHCN-ƯDCN 2017 tốc độ đổi mới công nghệ thiết bị 2016 2017

             Lịch sử hiệu lực Công văn 2938/BKHCN-ƯDCN 2017 tốc độ đổi mới công nghệ thiết bị 2016 2017

             • 07/09/2017

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 07/09/2017

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực