Công văn 2938/BTC-CĐKT

Công văn 2938/BTC-CĐKT về đăng ký hành nghề kiểm toán do Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2938/BTC-CĐKT đăng ký hành nghề kiểm toán


BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2938/BTC-CĐKT
V/v đăng ký hành nghề kiểm toán

Hà Nội, ngày 06 tháng 03 năm 2013

 

Kính gửi: Các doanh nghiệp kiểm toán

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 202/2012/TT-BTC hướng dẫn về đăng ký, quản lý và công khai danh sách kiểm toán viên hành nghề kiểm toán. Về hiệu lực thi hành của Thông tư quy định tại Điều 17 như sau:

“1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/3/2013.

2. Kiểm toán viên đã đăng ký hành nghề cho năm 2013 trước ngày 01/3/2013 chỉ được ký báo cáo kiểm toán và báo cáo kết quả công tác soát xét đến hết ngày 30/6/2013.

3. Từ ngày 01/7/2013 trở đi, chỉ có các kiểm toán viên hành nghề được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán theo quy định tại Thông tư này mới được ký báo cáo kiểm toán và báo cáo kết quả công tác soát xét”.

Về hồ sơ đăng ký hành nghề để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán, Bộ Tài chính hướng dẫn như sau:

1- Về thời gian tiếp nhận hồ sơ

- Đối với các kiểm toán viên hành nghề chưa được Bộ Tài chính xác nhận danh sách đăng ký hành nghề trong năm 2013 sẽ thực hiện đăng ký hành nghề theo quy định tại Thông tư số 202/2012/TT-BTC.

- Đối với các kiểm toán viên hành nghề đã được Bộ Tài chính xác nhận danh sách đăng ký hành nghề trong năm 2013 thì Bộ Tài chính bắt đầu tiếp nhận hồ sơ đăng ký hành nghề kể từ ngày 01/5/2013.

2- Về hồ sơ đăng ký hành nghề

- Hồ sơ đăng ký hành nghề kiểm toán thực hiện theo quy định tại Điều 4 Thông tư số 202/2012/TT-BTC ngày 19/11/2012, trong đó lưu ý một số vấn đề sau:

+ Kê khai giờ cập nhật kiến thức trong Đơn đăng ký hành nghề kiểm toán

Đối với kiểm toán viên nộp hồ sơ đăng ký hành nghề kiểm toán từ 1/3/2013 đến hết 15/8/2013 thì không phải kê khai số giờ học cập nhật kiến thức theo quy định tại điểm 9 Phụ lục số 01/ĐKHN ban hành kèm theo Thông tư số 202/2012/TT-BTC Bộ Tài chính sẽ căn cứ vào tài liệu do VACPA cung cấp về số giờ học cập nhật kiến thức của kiểm toán viên trong năm 2012 để xem xét, giải quyết.

+ Về Phiếu lý lịch tư pháp

Bộ Tư pháp đã có quy định về hướng dẫn sử dụng biểu mẫu và mẫu sổ lý lịch tư pháp tại Thông tư số 13/2011/TT-BTP ngày 27/6/2013 của Bộ Tư pháp và thủ tục cung cấp dịch vụ công (lý lịch tư pháp) trên trang web của Bộ Tư pháp, đề nghị các kiểm toán viên nghiên cứu để thực hiện theo quy định tại văn bản này.

+ Về Giấy phép lao động tại Việt Nam của KTV là người nước ngoài:

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25/3/2008 quy định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam và Nghị định số 46/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2008/NĐ-CP Theo đó, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư số 31/2011/TT-BLĐTBXH ngày 03/11/2011 về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 46/2011/NĐ-CP và Nghị định số 34/2008/NĐ-CP đề nghị các kiểm toán viên là người nước ngoài nghiên cứu để thực hiện theo quy định tại các văn bản này.

Bộ Tài chính đề nghị các công ty kiểm toán, kiểm toán viên căn cứ vào các quy định tại Thông tư số 202/2012/TT-BTC và hướng dẫn của Bộ Tài chính ở trên để thực hiện việc đăng ký hành nghề kiểm toán.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị phản ánh về Vụ Chế độ kế toán và kiểm toán (Bộ Tài chính) để kịp thời giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);
- Vụ Pháp chế;
- Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam;
- Lưu: VT, Vụ CĐKT.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN
Đặng Thái Hùng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2938/BTC-CĐKT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2938/BTC-CĐKT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/03/2013
Ngày hiệu lực06/03/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcKế toán - Kiểm toán
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2938/BTC-CĐKT đăng ký hành nghề kiểm toán


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Công văn 2938/BTC-CĐKT đăng ký hành nghề kiểm toán
       Loại văn bảnCông văn
       Số hiệu2938/BTC-CĐKT
       Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
       Người kýĐặng Thái Hùng
       Ngày ban hành06/03/2013
       Ngày hiệu lực06/03/2013
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcKế toán - Kiểm toán
       Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
       Cập nhật11 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được căn cứ

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Công văn 2938/BTC-CĐKT đăng ký hành nghề kiểm toán

          Lịch sử hiệu lực Công văn 2938/BTC-CĐKT đăng ký hành nghề kiểm toán

          • 06/03/2013

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 06/03/2013

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực