Công văn 2939/BNV-TL

Công văn số 2939/BNV-TL của Bộ Nội vụ về việc chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với cán bộ, công chức, viên chức ngành lưu trữ

Nội dung toàn văn Công văn 2939/BNV-TL chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm cán bộ, công chức, viên chức ngành lưu trữ


BỘ NỘI VỤ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2939/BNV-TL
V/v chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với cán bộ, công chức, viên chức ngành lưu trữ

Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2005 

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ
- Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Căn cứ quy định tại Thông tư số 07/2005/TT-BNV ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với cán bộ, công chức, viên chức, Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện mức phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp làm việc trong các kho lưu trữ thuộc các cơ quan nhà nước và các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước như sau:

1) Mức 2, hệ số 0,2 tính theo lương tối thiểu đối với cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp làm các công việc lựa chọn, phân loại, bảo quản tài liệu và tổ chức sử dụng tài liệu trong kho lưu trữ.

2) Mức 3, hệ số 0,3 tính theo lương tối thiểu đối với cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp làm công việc khử trùng tài liệu, tu sửa phục chế tài liệu hư hỏng.

Cách tính trả phụ cấp độc hại, nguy hiểm được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 07/2005/TT-BNV ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với cán bộ, công chức, viên chức.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các Bộ, ngành, địa phương phản ánh về Bộ Nội vụ để xem xét, giải quyết./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, Vụ TL
.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 Nguyễn Trọng Điều

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2939/BNV-TL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2939/BNV-TL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/10/2005
Ngày hiệu lực04/10/2005
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2939/BNV-TL chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm cán bộ, công chức, viên chức ngành lưu trữ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2939/BNV-TL chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm cán bộ, công chức, viên chức ngành lưu trữ
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2939/BNV-TL
        Cơ quan ban hànhBộ Nội vụ
        Người kýNguyễn Trọng Điều
        Ngày ban hành04/10/2005
        Ngày hiệu lực04/10/2005
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 2939/BNV-TL chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm cán bộ, công chức, viên chức ngành lưu trữ

            Lịch sử hiệu lực Công văn 2939/BNV-TL chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm cán bộ, công chức, viên chức ngành lưu trữ

            • 04/10/2005

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 04/10/2005

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực