Công văn 294/BCA-C61

Công văn 294/BCA-C61 tổ chức Tuần lễ quốc gia An toàn vệ sinh lao động - Phòng chống cháy nổ năm 2013 do Bộ Công an ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 294/BCA-C61 tổ chức Tuần lễ quốc gia An toàn vệ sinh lao động


BỘ CÔNG AN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 294/BCA-C61
V/v tổ chức Tuần lễ quốc gia An toàn vệ sinh lao động - Phòng chống cháy nổ năm 2013

Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2013

 

Kính gửi:

- Các Tổng cục, Bộ Tư lệnh, các Vụ, Cục, Viện, Trường trực thuộc Bộ trưởng;
- Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các Sở Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy.

 

Trong những năm qua, các đơn vị thuộc lực lượng Công an đã chủ động phối hợp với các ngành có liên quan tổ chức tốt các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ quốc gia An toàn vệ sinh lao động - Phòng chống cháy nổ (ATVSLĐ - PCCN), góp phần đưa công tác ATVSLĐ-PCCN trên toàn quốc nói chung và của ngành Công an nói riêng từng bước đi vào nền nếp; vai trò, vị thế của lực lượng Công an trong việc tổ chức Tuần lễ này ngày càng được nâng cao.

Năm 2013, theo thông báo của Ban chỉ đạo Trung ương, Tuần lễ quốc gia ATVSLĐ - PCCN lần thứ 15 sẽ được phát động trên phạm vi cả nước từ ngày 17 đến ngày 23 tháng 3 năm 2013 với chủ đề chung là: “Tăng cường văn hóa an toàn lao động và các biện pháp phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, cháy nổ tại nơi làm việc”. Lễ phát động Tuần lễ quốc gia do Ban chỉ đạo Trung ương tổ chức vào ngày 17/3/2013 tại tỉnh Bắc Giang. Để tổ chức Tuần lễ này đạt kết quả tốt, Bộ yêu cầu:

I. Lãnh đạo các Tổng cục, Bộ Tư lệnh, Vụ, Cục, Viện, Trường trực thuộc Bộ trưởng

1.  Xây dựng và triển khai kế hoạch tổ chức Tuần lễ quốc gia ATVSLĐ - PCCN lần thứ 15, năm 2013 với những nội dung cụ thể, phù hợp với tính chất, đặc thù của cơ quan, đơn vị mình theo chủ đề chung của Tuần lễ hoặc lựa chọn chủ đề riêng cho phù hợp.

2. Chỉ đạo các đơn vị chức năng tập trung triển khai các hoạt động thiết thực hưởng ứng Tuần lễ quốc gia ATVSLĐ - PCCN, cụ thể như:

- Tổ chức tuyên truyền phổ biến những quy định của pháp luật về PCCC, ATVSLĐ; đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị, cơ sở và của cá nhân trong việc thực hiện công tác PCCC, ATVSLĐ; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về PCCC, về ATVSLĐ; hướng dẫn cách sử dụng phương tiện, dụng cụ PCCC, ATVSLĐ cho cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên Công an trong cơ quan, đơn vị mình.

- Tổ chức đợt tổng kiểm tra việc chấp hành các quy định về PCCC, ATVSLĐ như: Việc quản lý và sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt, hệ thống điện, các chất dễ cháy, nổ, việc bảo đảm điều kiện an toàn tại các trụ sở, nơi sản xuất, dịch vụ v.v… khắc phục và khắc phục dứt điểm những tồn tại, thiếu sót không bảo đảm an toàn PCCC và ATVSLĐ; bảo đảm phương tiện phòng cháy và chữa cháy, dụng cụ bảo hộ lao động đủ số lượng, đúng chất lượng theo quy định.

- Củng cố lực lượng làm công tác PCCC và an toàn vệ sinh lao động tại cơ quan, đơn vị; tổ chức huấn luyện nghiệp vụ cho lực lượng này theo quy định; xây dựng và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án chữa cháy của đơn vị, cơ sở mình, đồng thời tổ chức thực tập theo tình huống giả định.

3. Tổng cục IV

- Phối hợp với Tổng cục VII, Tổng cục III, Công đoàn CAND hướng dẫn các đơn vị tiến hành tổng kết việc thực hiện các nội dung cam kết đã ký tại Lễ phát động hưởng ứng Tuần lễ quốc gia ATVSLĐ - PCCN của Bộ lần thứ 14 và triển khai Kế hoạch thực hiện hoạt động Tuần lễ quốc gia ATVSLĐ - PCCN trong năm 2013; đề xuất lãnh đạo Bộ khen thưởng cho những đơn vị, cơ sở có thành tích xuất sắc trong việc bảo đảm an toàn PCCC, ATVSLĐ.

- Giúp lạnh đạo Bộ tổ chức Lễ phát động của Bộ Công an hưởng ứng Tuần lễ quốc gia ATVSLĐ - PCCN lần thứ 15 vào khoảng thời gian từ ngày 18 đến ngày 22/3/2013, lựa chọn một số đơn vị, cơ sở sản xuất có nhiều vật tư, máy móc hoặc có nhiều người làm việc, có liên quan nhiều đến PCCC, ATVSLĐ để tổ chức ký giao ước thi đua bảo đảm PCCC, ATVSLĐ ngay trong Lễ phát động.

4. Tổng cục VII

Giúp lãnh đạo Bộ hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện và tập hợp tình hình, kết quả hoạt động hưởng ứng Tuần lễ quốc gia ATVSLĐ - PCCN; đề xuất thành lập các Đoàn kiểm tra của Bộ gồm đại diện Tổng cục IV, Tổng cục VII và Công đoàn Công an nhân dân tiến hành kiểm tra việc thực hiện công tác PCCC và ATVSLĐ của các đơn vị trực thuộc Bộ và Công an các địa phương; phối hợp và giúp Ban chỉ đạo tỉnh Bắc Giang tổ chức Lễ phát động Tuần lễ mang tính quốc gia, chỉ đạo đơn vị chức năng phối hợp với Công an tỉnh Bắc Giang tổ chức một số hoạt động về PCCC và CNCH.

5. Tổng cục III

Chỉ đạo Trung tâm phát thanh, truyền hình, điện ảnh CAND, Báo, Tạp chí CAND tổ chức đợt cao điểm tuyên truyền về PCCC, cảnh báo về thực trạng nguy cơ cháy lớn gây thiệt hại nghiêm trọng trong một số lĩnh vực, địa bàn, nêu bật trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, cơ sở và hướng dẫn các biện pháp phòng ngừa, xử lý khi xảy ra cháy; đưa các tin, bài về hoạt động của lực lượng CAND thực hiện Tuần lễ quốc gia ATVSLĐ - PCCN.

II. Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các Sở Cảnh sát PCCC

1. Tổ chức thực hiện các nội dung nêu tại điểm 1, điểm 2 mục I của văn bản này.

2. Mở đợt kiểm tra PCCC các chuyên đề, các cơ sở trọng điểm về PCCC như: Cơ sở kinh doanh, sản xuất, kho có diện tích lớn, khu công nghiệp, công trình cao tầng, chợ, trung tâm thương mại…; kiên quyết yêu cầu các cơ sở khắc phục kịp thời những thiếu sót, vi phạm quy định về PCCC và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; tham mưu Ban chỉ đạo Tuần lễ của địa phương thành lập Đoàn liên ngành tổ chức kiểm tra an toàn PCCC đối với một số cơ sở và khu vực có nguy cơ cháy lớn.

3. Tham mưu, đề xuất Ban chỉ đạo Tuần lễ quốc gia về ATVSLĐ - PCCN cấp tỉnh tổ chức các hoạt động như:

- Chỉ đạo các cơ quan thông tin, tuyên truyền của địa phương mở đợt tuyên truyền đậm về công tác PCCC, ATVSLĐ và các hoạt động của Tuần lễ quốc gia.

- Tổ chức tôn vinh các điển hình tiên tiến trong công tác PCCC, mít tinh, hội thao nghiệp vụ chữa cháy; diễn tập phương án chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ và tổ chức phát động thi đua, ký cam kết thực hiện công tác PCCC, ATVSLĐ trong các cơ quan, đơn vị. Sau mỗi hoạt động cần tổ chức đánh giá kết quả và có hình thức khen thưởng nhằm khích lệ phong trào toàn dân PCCC.

4. Công an tỉnh Bắc Giang, cần chủ động phối hợp chặt chẽ với các Ban, ngành tham mưu, giúp UBND tỉnh tổ chức tốt các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ quốc gia ATVSLĐ - PCCN cũng như các nội dung công việc do Ban chỉ đạo Trung ương giao tổ chức Lễ phát động Tuần lễ mang tính quốc gia; chủ trì tổ chức Hội thảo về công tác PCCC trong các khu công nghiệp, thăm hỏi tặng quà một số đối tượng có thành tích xuất sắc trong công tác PCCC, nạn nhân bị tổn hại sức khỏe trong các vụ cháy, nổ ở cơ quan doanh nghiệp; tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn trực quan về công tác PCCC, tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu nạn có sự phối hợp nhiều lực lượng… trước, trong và sau khi diễn ra Lễ phát động của Trung ương.

Sau khi kết thúc Tuần lễ, các đơn vị, địa phương tổ chức sơ kết và báo cáo tình hình, kết quả thực hiện về Bộ (qua Tổng cục VII) trước ngày 23/4/2013 để Thường trực Ban chỉ đạo của Bộ tổng hợp báo cáo Ban chỉ đạo Trung ương./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- VK1, VK2 (để báo cáo lãnh đạo Bộ);
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Thường trực BCĐTW (để phối hợp chỉ đạo);
- Lưu: VT, C61 (C66).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trung tướng Phạm Quý Ngọ

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 294/BCA-C61

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu294/BCA-C61
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/01/2013
Ngày hiệu lực24/01/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 294/BCA-C61 tổ chức Tuần lễ quốc gia An toàn vệ sinh lao động


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 294/BCA-C61 tổ chức Tuần lễ quốc gia An toàn vệ sinh lao động
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu294/BCA-C61
        Cơ quan ban hànhBộ Công An
        Người kýPhạm Quý Ngọ
        Ngày ban hành24/01/2013
        Ngày hiệu lực24/01/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 294/BCA-C61 tổ chức Tuần lễ quốc gia An toàn vệ sinh lao động

              Lịch sử hiệu lực Công văn 294/BCA-C61 tổ chức Tuần lễ quốc gia An toàn vệ sinh lao động

              • 24/01/2013

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 24/01/2013

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực