Công văn 294/TCHQ-KTTT

Công văn số 294/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc Xử lý ân hạn thuế

Nội dung toàn văn Công văn 294/TCHQ-KTTT Xử lý ân hạn thuế


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 294/TCHQ-KTTT
V/v: Xử lý ân hạn thuế

Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2007 

 

 Kính gửi: 

 

- Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh
- Công ty cổ phần vật tư Bến Thành
  (Số 202-204 Lý Tự Trọng - Quận 1 – TP. Hồ Chí Minh)

 

Phúc đáp công văn số 172/CV.BT ngày 11/12/2006 của Công ty Cổ phần Vật tư Bến Thành về việc xin gia hạn thời gian nộp thuế truy thu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điều 22 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 45/2005/QH11 ngày 14/06/2006 của Quốc hội: "Trong trường hợp đối tượng nộp thuế không đồng ý với quyết định của cơ quan Hải quan về số tiền thuế, tiền phạt, hình thức xử phạt thì vẫn phải nộp đủ tiền thuế, tiền phạt, chấp hành hình thức xử phạt, đồng thời có quyền khiếu nại với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo". Yêu cầu Công ty nộp số nợ thuế truy thu theo Quyết định truy thu số 663/QĐ-HQTP-STQ ngày 05/12/2006 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh vào Ngân sách Nhà nước theo quy định.

Trường hợp Công ty có khó khăn về tài chính; căn cứ điểm b khoản 2 Điều 63 Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hải quan về thủ tục Hải quan, kiểm tra giám sát Hải quan; căn cứ mục IV phần G Thông tư số 113/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; yêu cầu Công ty phải đăng ký kế hoạch nộp trả Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh hết số nợ thuế truy thu trên đồng thời có tổ chức tín dụng hoặc tổ chức khác hoạt động theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng bảo lãnh về số nợ thuế truy thu đó. Trên cơ sở cam kết của Công ty, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh xem xét cho Công ty được nộp chậm số nợ thuế truy thu nói trên. Trong thời gian nộp chậm, Công ty phải nộp 0,1% số tiền chậm nộp cho mỗi ngày nộp chậm.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty Cổ phần Vật tư Bến Thành, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT
.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 294/TCHQ-KTTT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu294/TCHQ-KTTT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/01/2007
Ngày hiệu lực12/01/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 294/TCHQ-KTTT Xử lý ân hạn thuế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 294/TCHQ-KTTT Xử lý ân hạn thuế
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu294/TCHQ-KTTT
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýNguyễn Ngọc Túc
        Ngày ban hành12/01/2007
        Ngày hiệu lực12/01/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 294/TCHQ-KTTT Xử lý ân hạn thuế

           Lịch sử hiệu lực Công văn 294/TCHQ-KTTT Xử lý ân hạn thuế

           • 12/01/2007

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 12/01/2007

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực