Công văn 2940/TCT-TNCN

Công văn 2940/TCT-TNCN năm 2016 về chính sách thuế thu nhập cá nhân do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2940/TCT-TNCN chính sách thuế thu nhập cá nhân 2016


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2940/TCT-TNCN
V/v chính sách thuế TNCN

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2016

 

Kính gửi:

- Cục thuế tỉnh Phú Thọ
- Công ty TNHH FABCHEM VINA
(Địa chỉ: Cụm công nghiệp làng nghề Nam Thanh Ba, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ)

 

Trả lời công văn số 2072/CT-TNCN ngay 11/5/2016 của Cục thuế tỉnh Phú Thọ, công văn ngày 10/6/2016 của Công ty TNHH FABCHEM VINA về

việc chi phí tiền lương, tiền công của chủ công ty TNHH một thành viên do một cá nhân làm chủ đồng thời trực tiếp tham gia Điều hành sản xuất kinh doanh. Vấn đề này Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về chi phí tiền lương, tiền công của chủ Công ty TNHH một thành viên do một cá nhân làm chủ:

Tại Khoản d, Điểm 2.6, Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp tại Nghị

định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014, Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014, Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn:

“2. Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gồm:

d) Tiền lương, tiền công của chủ doanh nghiệp tư nhân, chủ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (do một cá nhân làm chủ); thù lao trả cho các sáng lập viên, thành viên của hội đồng thành viên, hội đồng quản trị mà những người này không trực tiếp tham gia điều hành sản xuất, kinh doanh”.

Theo hướng dẫn nêu trên thì khoan tiền lương, tiền công của chủ doanh nghiệp tư nhân, chủ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (do một cá nhân làm chủ) trực tiếp tham gia điều hành sản xuất kinh doanh không tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp, không tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân của chủ doanh nghiệp.

2. Về chi thù lao trả cho các sáng lập viên, thành viên của Hội đồng quản trị:

Tại Khoản d, Điểm 2, Điều 2, Chương I Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ tài chính hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá

nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân hướng dẫn :

“Thu nhập từ tiền lương, tiền công là thu nhập người lao động nhận được từ người sử dụng lao động:

d) Tiền nhận được từ tham gia hiệp hội kinh doanh, hội đồng quản trị doanh nghiệp, ban kiểm soát doanh nghiệp, ban quản lý dự án, hội đồng quản

lý các hiệp hội, hội nghề nghiệp và các tổ chức khác”.

Theo hướng dẫn nêu trên thì khoản thù lao trả cho các sáng lập viên hoặc cho các thành viên hội đồng quản trị doanh nghiệp mà những người này không trực tiếp tham gia điều hành sản xuất kinh doanh thì khoản thù lao này phải tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế tỉnh Phú Thọ biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế (TCT);

-
Website TCT;
- Lưu: VT,
TNCN (6b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ QUẢN LÝ THUẾ TNCN
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Duy Minh

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2940/TCT-TNCN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2940/TCT-TNCN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/06/2016
Ngày hiệu lực30/06/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 2940/TCT-TNCN

Lược đồ Công văn 2940/TCT-TNCN chính sách thuế thu nhập cá nhân 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2940/TCT-TNCN chính sách thuế thu nhập cá nhân 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2940/TCT-TNCN
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýNguyễn Duy Minh
        Ngày ban hành30/06/2016
        Ngày hiệu lực30/06/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 2940/TCT-TNCN chính sách thuế thu nhập cá nhân 2016

           Lịch sử hiệu lực Công văn 2940/TCT-TNCN chính sách thuế thu nhập cá nhân 2016

           • 30/06/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 30/06/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực