Công văn 2942/TCT-CS

Công văn số 2942/TCT-CS về thủ tục hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng hàng xuất vào kho ngoại quan do Tổng cục Thuế ban hành.

Nội dung toàn văn Công văn 2942/TCT-CS thủ tục hồ sơ hoàn thuế GTGT hàng xuất vào kho ngoại quan


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2942/TCT-CS

V/v: thủ tục hồ sơ hoàn thuế GTGT hàng xuất vào kho ngoại quan

Hà Nội, ngày 26 tháng 07 năm 2007 

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Gia Lai

 

Trả lời công văn số 417/CT-QLKK&KTT ngày 06/3/2007 của Cục thuế tỉnh Gia Lai, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản d, điểm 1, Mục III Phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT có quy định 1 trong những điều kiện, thủ tục cần thiết đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu được khấu trừ / hoàn thuế theo quy định phải có: “Tờ khai hải quan hàng xuất khẩu có xác nhận của cơ quan hải quan đã xuất khẩu”. Tại điểm V mục I phần B Thông tư số 112/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan quy định việc xác nhận thực xuất đối với hàng xuất khẩu gửi kho ngoại quan: Hải quan kho ngoại quan xác nhận “hàng đã đưa vào kho ngoại quan” lên Tờ khai hải quan xuất khẩu để người xuất khẩu làm căn cứ thanh khoản.

Căn cứ quy định trên, trường hợp hàng hóa xuất khẩu đã đáp ứng đủ 4 điều kiện cần thiết theo quy định tại khoản d, điểm 1 mục III phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC nêu trên của Bộ Tài chính. Tờ khai hải quan hàng xuất khẩu có xác nhận thực xuất của hải quan kho ngoại quan thì hàng hóa xuất khẩu trong trường hợp này được khấu trừ/hoàn thuế GTGT đầu vào theo quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Gia Lai biết và hướng dẫn thực hiện.

 

 

Nơi nhận

- Như trên;

- Vụ Pháp chế;

- Tổng cục Hải Quan;

- Lưu: VT, PC, HT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

 

 

 

 

Phạm Duy Khương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2942/TCT-CS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2942/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/07/2007
Ngày hiệu lực26/07/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2942/TCT-CS thủ tục hồ sơ hoàn thuế GTGT hàng xuất vào kho ngoại quan


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2942/TCT-CS thủ tục hồ sơ hoàn thuế GTGT hàng xuất vào kho ngoại quan
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2942/TCT-CS
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýPhạm Duy Khương
        Ngày ban hành26/07/2007
        Ngày hiệu lực26/07/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 2942/TCT-CS thủ tục hồ sơ hoàn thuế GTGT hàng xuất vào kho ngoại quan

           Lịch sử hiệu lực Công văn 2942/TCT-CS thủ tục hồ sơ hoàn thuế GTGT hàng xuất vào kho ngoại quan

           • 26/07/2007

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 26/07/2007

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực