Công văn 2945/BNV-CCHC

Công văn số 2945/BNV-CCHC về việc tổng kết thí điểm thực hiện cơ chế một cửa tại các Bộ do Bộ Nội vụ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2945/BNV-CCHC tổng kết thí điểm thực hiện cơ chế một cửa các Bộ


BỘ NỘI VỤ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 2945/BNV-CCHC
V/v tổng kết thí điểm thực hiện cơ chế một cửa tại các Bộ

Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2007

Kính gửi:

Các Bộ: Công Thương, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Nội vụ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Lao động - Thương binh và Xã hội

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 1734/TTg-CCHC ngày 27/10/2006, Bộ Nội vụ đề nghị các Bộ tiến hành tổng kết, đánh giá việc thực hiện thí điểm cơ chế một cửa tại Bộ. Để việc tổng kết, đánh giá đạt kết quả, đề nghị các Bộ chú trọng một số vấn đề sau:

1. Yêu cầu của tổng kết

Việc tổng kết, đánh giá cần khách quan, thực chất, nêu cụ thể được mặt tích cực, cũng như khó khăn, hạn chế, hoặc không phù hợp và nguyên nhân của những khó khăn, hạn chế trong thực tiễn thí điểm triển khai cơ chế một cửa tại Bộ thời gian qua.

2. Nội dung tổng kết

- Công tác chuẩn bị triển khai (đề nghị tham khảo Công văn số 4124/BNV-CCHC ngày 20/11/2006 của Bộ Nội vụ về việc thí điểm thực hiện cơ chế một cửa tại các Bộ, để đối chiếu, đánh giá, tổng kết), bao gồm:

+ Chuẩn bị, bố trí cơ sở vật chất?

+ Bố trí, đào tạo, tập huấn cán bộ công chức?

+ Rà soát thủ tục hành chính ?

- Mô hình tổ chức của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa tại Bộ?

- Tổng số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ, các đơn vị thuộc Bộ, số thủ tục hành chính được quy định áp dụng giải quyết theo cơ chế một cửa ?

- Kết quả về:

+ Khối lượng công việc được giải quyết theo cơ chế một cửa tại Bộ (số liệu của từng tháng).

+ Thời gian, chất lượng giải quyết công việc theo cơ chế một cửa tại Bộ (so sánh với tình hình trước khi áp dụng cơ chế một cửa).

3. Những đề xuất, kiến nghị cụ thể

Căn cứ đặc điểm chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Bộ, tổng kết, đánh giá cần phân tích việc áp dụng cơ chế một cửa tại Bộ là có phù hợp và mang lại hiệu quả tích cực hay không. Trên cơ sở đó có đề xuất, kiến nghị về mô hình tổ chức, các giải pháp để nâng cao chất lượng, hiệu quả của cơ chế một cửa tại Bộ, hoặc nếu không nên triển khai cơ chế một cửa tại Bộ thì cần áp dụng phương thức làm việc nào sẽ phù hợp và mang lại hiệu quả tốt hơn.

4. Thời gian tổng kết

Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, việc thí điểm cơ chế một cửa tại các Bộ phải được tổng kết trong tháng 11/2007. Do vậy, đề nghị các Bộ tổng kết trong phạm vi của mình và gửi kết quả về Bộ Nội vụ trước ngày 05/11/2007 để kịp tổng hợp thành báo cáo chung trình Thủ tướng Chính phủ xem xét.

Trong quá trình tiến hành tổng kết, đề nghị các Bộ liên hệ với Bộ Nội vụ (thông qua Vụ Cải cách hành chính) để cùng phối hợp xử lý các vấn đề liên quan.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Lưu VT, CCHC.

BỘ TRƯỞNG
Trần Văn Tuấn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2945/BNV-CCHC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2945/BNV-CCHC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/10/2007
Ngày hiệu lực15/10/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2945/BNV-CCHC tổng kết thí điểm thực hiện cơ chế một cửa các Bộ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2945/BNV-CCHC tổng kết thí điểm thực hiện cơ chế một cửa các Bộ
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2945/BNV-CCHC
        Cơ quan ban hànhBộ Nội vụ
        Người kýTrần Văn Tuấn
        Ngày ban hành15/10/2007
        Ngày hiệu lực15/10/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 2945/BNV-CCHC tổng kết thí điểm thực hiện cơ chế một cửa các Bộ

              Lịch sử hiệu lực Công văn 2945/BNV-CCHC tổng kết thí điểm thực hiện cơ chế một cửa các Bộ

              • 15/10/2007

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 15/10/2007

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực