Công văn 2949/TCT-HTQT

Công văn 2949/TCT-HTQT năm 2018 về thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn tại công ty Giải pháp Công trường Xây dựng Doosan Việt Nam do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2949/TCT-HTQT 2018 thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2949/TCT-HTQT
V/v thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn tại công ty DCS.

Hà Nội, ngày 31 tháng 07 năm 2018

 

Kính gửi:

- Cục thuế thành phố Hà Nội;
- Công ty TNHH Giải pháp Công trường Xây dựng Doosan Việt Nam.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 05/DC-DTA ngày 12/6/2018 của Công ty TNHH Giải pháp Công trường Xây dựng Doosan Việt Nam (DCS) về áp dụng Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Hàn Quốc đối với thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng vốn tại công ty DCS theo Hợp đồng chuyển nhượng vốn ngày 30/8/2013 (Hợp đồng) kèm theo Phụ lục hợp đồng chuyển nhượng vốn ngày 31/12/2013 (Phụ lục Hợp đồng) giữa công ty Doosan Corporation (DC) và công ty Doosan Heavy Industries & Construction Co., Ltd (DHI). Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo nội dung Hợp đồng và Phụ lục Hợp đồng nêu trên, căn cứ các quy định tại Điều 13 (Lợi tức từ chuyển nhượng tài sản) Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Hàn Quốc (Hiệp định thuế Việt Nam - Hàn Quốc), thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng vốn giữa công ty DC và công ty DHI là thu nhập từ chuyển nhượng vốn cổ phần thuộc diện Điều chỉnh của Khoản 4, Điều 13 Hiệp định Việt Nam - Hàn Quốc, cụ thể:

“4. Lợi tức từ việc chuyển nhượng các cổ phiếu trong vốn cổ phần của một công ty có tài sản bao gồm trực tiếp hay gián tiếp chủ yếu là bất động sản nằm tại một Nước ký kết có thể bị đánh thuế tại Nước đó.”,

Căn cứ quy định tại Khoản 4, Điều 27 Thông tư 205/2013/TT-BTC ngày 24/12/2013 của Bộ Tài chính về xác định giá trị bất động sản trong tổng tài sản doanh nghiệp và các quy định pháp luật liên quan, Tổng cục Thuế đề nghị Cục thuế thành phố Hà Nội tiến hành kiểm tra, xác minh tỷ lệ bình quân đơn giản giá trị bất động sản trong tổng số tài sản của công ty DCS tại thời điểm chuyển nhượng vốn (31/12/2013), thời điểm bắt đầu và thời điểm kết thúc năm tính thuế ngay trước năm chuyển nhượng vốn (01/01/2012 và 31/12/2012) nhỏ hơn 50% thì Khoản thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng vốn tại công ty DCS thuộc diện miễn thuế theo quy định tại Khoản 4, Điều 13 Hiệp định thuế Việt Nam - Hàn Quốc.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế thành phố Hà Nội và Công ty TNHH Giải pháp Công trường Xây dựng Doosan Việt Nam biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ CS, PC, DNL;
- Website TCT;
- Lưu: VT, HTQT (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Ngọc Minh

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2949/TCT-HTQT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2949/TCT-HTQT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/07/2018
Ngày hiệu lực31/07/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 2949/TCT-HTQT

Lược đồ Công văn 2949/TCT-HTQT 2018 thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2949/TCT-HTQT 2018 thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2949/TCT-HTQT
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýĐặng Ngọc Minh
        Ngày ban hành31/07/2018
        Ngày hiệu lực31/07/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 2949/TCT-HTQT 2018 thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn

            Lịch sử hiệu lực Công văn 2949/TCT-HTQT 2018 thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn

            • 31/07/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 31/07/2018

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực